Ce trebuie să știe proprietarul înainte de a închiria o locuință

Închirierea unei locuințe poate fi o modalitate excelentă de a genera venituri suplimentare pentru proprietarii de imobile. Cu toate acestea, înainte de a închiria o locuință, proprietarii trebuie să fie bine pregătiți și să cunoască anumite aspecte esențiale care îi pot face viața mai ușoară. Iată câteva lucruri pe care un proprietar ar trebui să le știe înainte de a închiria o locuință.

  1. Legislația specifică: Este important ca proprietarul să fie familiarizat cu legislația specifică privind închirierile. Aceasta include drepturile și responsabilitățile chiriașilor și ale proprietarului, regulile privind încheierea și rezilierea contractului de închiriere, precum și alte aspecte legate de închirieri. Consultarea cu un avocat specializat în domeniul imobiliar poate fi utilă pentru a se asigura că proprietarul respectă toate cerințele legale. Și consilierea unui contabil poate fi utilă, pentru a ști care sunt impozitele și taxelel datorate statului, în funcție de nivelul veniturilor (nu numai celel din chirii). Pentru orientare, puteți consulta articolul meu Cum se impozitează veniturile din chirii in 2023 în care detaliez nivelul impozitului și al contrubuțiilor datorate pentru veniturile din chirii în anul 2023.
  2. Întreținerea locuinței: Proprietarul are responsabilitatea de a asigura că locuința este într-o stare bună de întreținere. Înainte de a închiria, este important să se efectueze toate reparațiile și să se asigure funcționalitatea corespunzătoare a sistemelor și utilităților (cum ar fi electricitatea, apa caldă, încălzirea etc.). De asemenea, proprietarul trebuie să stabilească clar responsabilitățile de întreținere între el și chiriaș, inclusiv repararea defecțiunilor minore și întreținerea grădinii sau a spațiilor comune. Deși Codul civil are prevederi în acestă privință, puțini proprietari le cunosc. Voi da aici doar două exemple. Primul este cel referitir la cheltuielile ocazionate de repararea lifului (dacă blocul are unul). Aecstea sunt în sarcina proprietarului, nu a chirialului, care plateste doar cota de energie electrică consumată (inclusă în ”întreținerea” lunară). Al doile exemplu este legat de cheltuielile ocazionate de repararea terasei care, de asemenea, este ăn sarcina proprietarului.
  3. Stabilirea unui preț corect al chiriei: Proprietarul ar trebui să facă o cercetare de piață pentru a determina prețul corect al chiriei pentru locuința sa. Este important să se ia în considerare caracteristicile locuinței, amplasarea, facilitățile și condițiile pieței imobiliare locale. Un preț de închiriere adecvat poate atrage chiriași calificați și poate asigura un venit stabil pe termen lung. Sunt puține surse pe care proprietarul le are la dispoziție pentru determinarea unei chirii corecte. Una este reprezentată de portalurile imobiliare. Neajunsul acestora este ca prezinta doar prețuri cerute, nu și pe cele obținute. O a doua sursă sunt agențiile imobiliare care dețin informație și despre chirii obținute și pot consilia ăn acestp privință. Opinia unui agent imobiliar este mai valoroasă deoarece el vede toate detaliile porpietații și o poate evalua global, ăn timp ce anunțurile de micp publicitate de pe portaluri prezintă numai partea frumoasă a lucrurilor. De exemplul, un porpiratar nu va mentiona niciodată că aprtamentul lui de la etajul întâi are camera de zi pe casa scării (rece) sau deasupra ghenei de gunoi.
  4. Publicitatea și selecția chiriașilor: Proprietarul trebuie să fie eficient în promovarea locuinței pentru închiriere. Aceasta poate implica utilizarea platformelor online, a agențiilor imobiliare sau a rețelelor sociale pentru a atrage potențiali chiriași. De asemenea, proprietarul ar trebui să stabilească un proces de selecție atent pentru a evalua și a alege chiriașii potriviți, care să fie capabili să își plătească chiria în mod regulat și să respecte condițiile contractuale. Anunturile postate pe portalurile imobiliare și pe Social Media trebuie să aibă fotografii ce bună calitate, luminoase și care sa incadreze un spașiu ct mai mare din camerele prezentate, să aibă o descriere detaliată și totodată succintă. O analiză atentă a costurilor acestor anunțuri ar putea evidenția că este mai avantajos să se plătească un comision de intermediere unei agenții care știe sa facă acestel lucrui și poate scurta mult timpul până la ănchiriere. Doar doauă săptmăni de întârziere și oferta agențiilor devine cea avantajoasă. În privința selectării chiriașilor voi dezvolta acest subiect într-o postare viitoare în care voi prezenta care sunt întrebările ce pot fi puse chiriașului și care nu, din pespectiva nediscriminării și a prevederilr GDPR.
  5. Contractul de închiriere: Un contract de închiriere bine redactat și complet este esențial pentru a proteja interesele proprietarului. Acesta ar trebui să cuprindă toate detaliile relevante, cum ar fi durata închirierii, chiria lunară, regulile și restricțiile, clauzele de reziliere și condițiile de returnare a depozitului de garanție. Recomandabil este să se consulte un avocat pentru a se asigura că contractul conține clauzele esențiale pentru portejarea intereselor sale. În urmă cu ceva timp, am publicat un articole în care am prezentat un model de contract de închiriere pentru o locuință. Este valabil și acum.
  6. Garanția: Proprietarul poate solicita un depozit de garanție pentru a acoperi eventualele daune sau deteriorări ale locuinței cauzate de chiriaș. Este important ca proprietarul să stabilească suma corectă a depozitului și să menționeze clar în contract condițiile de returnare a acestuia la sfârșitul perioadei de închiriere. De mute ori, proprietarul, la cererea chiriașului, accepta ca garanția să fie chiria ultimei luni de folosință. Nu este prudent. În felul acesta, la plecarea chiriașului, cheltuielile utilităților care nu pot fi plătite (pentru că furnizorii nu au emis facturile) nu mai sunt acoprite de garanție. La fel și posibilele deteriorări ale locuinței.
  7. Comunicarea și gestionarea problemelor: Este esențial ca proprietarul să stabilească o linie de comunicare deschisă și clară cu chiriașii. Proprietarul ar trebui să fie disponibil pentru a rezolva orice problemă sau solicitare a chiriașilor într-un mod prompt și eficient. Gestionarea corespunzătoare a problemelor și rezolvarea conflictelor poate contribui la menținerea unei relații bune între proprietar și chiriaș. Este importanta ca ăn contractul de ănchiriere să fie menționate clar care sunt canalele de comunicare: telefon, email, adresa poștală de corespondență.

În concluzie, închirierea unei locuințe poate fi o oportunitate excelentă pentru proprietarii de imobile, dar necesită o pregătire adecvată. Cunoașterea legislației, întreținerea locuinței, stabilirea unui preț corect al chiriei, selecția atentă a chiriașilor și o comunicare eficientă sunt câteva aspecte cheie pe care proprietarul trebuie să le știe înainte de a închiria o locuință. Prin respectarea acestor aspecte, proprietarul poate avea o experiență de închiriere reușită și poate evita potențialele probleme și neplăceri.

Lasă un comentariu