Model de notificare pentru rezilierea contractului de închiriere (la cererea chiriașului)

Rezilierea contractului de închiriere se face în temeiul Art/1830 (1) Cod civil ”În cazul în care, fără justificare, una dintre părţile contractului de închiriere nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul la rezilierea contractului.” Iată un model de notificare făcută de chiriaș proprietarului:

Numele Proprietarului și adresă

Subiect: Notificare privind rezilierea contractului de închiriere

Stimate domnule/doamnă [Numele Chiriașului],

Prin prezenta notificare, vă aduc la cunoștință cu privire la intenția mea de a rezilia contractul de închiriere încheiat între noi în data [data încheierii contractului] referitor la proprietatea situată la adresa [adresa proprietății închiriate].

Motivul pentru această reziliere este următorul: [menționați motivele precise care au determinat decizia de reziliere, de exemplu: condiții nesatisfăcătoare ale proprietății, probleme constante cu utilitățile sau alte încălcări ale obligațiilor stabilite în contract].

În conformitate cu termenii contractului nostru de închiriere, vă informez că perioada de preaviz este de [menționați perioada de preaviz specificată în contract]. Astfel, acesta servește ca notificare cu [menționați numărul de zile/ săptămâni] înainte de data la care intenționez să părăsesc proprietatea închiriată, și anume pe data de [data finalizării perioadei de preaviz].

Vă rog să-mi furnizați informații suplimentare cu privire la procedurile specifice pe care trebuie să le urmez în vederea eliberării proprietății și restituirii depozitului de garanție, conform clauzelor contractuale.

Vă mulțumesc pentru înțelegere pe parcursul perioadei de închiriere și apreciez cooperarea dumneavoastră. În vederea facilitării procesului de tranziție, sunt disponibil să cooperez și să organizez o vizită comună pentru a inspecta proprietatea înainte de plecare.

Vă rog să confirmați primirea prezentei notificări și să-mi furnizați informațiile necesare în cel mai scurt timp posibil.

Cu considerație,

[Semnătura Chiriașului] [Numele Chiriașului]

Recomandări generale privind rezilierea unui contract de închirire găsiți în articolul ”Procedura de reziliere a unui contract de închiriere

Lasă un comentariu