Ce este dreptul de servitute

Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale detinute asupra unui bun al altei persoane. Ele conferă titularului lor numai o parte din atributele dreptului de proprietate, de regulă cel al folosinței bunului. Acestea sunt: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute și dreptul de superficie. In cele ce urmeaza … Citește mai mult