Poate fi închiriată o locuință proprietate comună doar de unul dintre soți?

Poate fi închiriată o locuință proprietate comună doar de unul dintre soți?

În România, conform legislației civile, o locuință care este proprietate comună a ambilor soți poate fi închiriată de către unul dintre aceștia fără consimțământul celuilalt. Aceasta se datorează faptului că, potrivit legislației, proprietatea comună este tratată ca o proprietate individuală în ceea ce privește deciziile legate de administrarea bunurilor comune.  Art. 435 din Codul civil prevede:

(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților.
4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, soțul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință
.

Cu toate acestea, acest lucru nu este valabil pentru locuința familială, care este reglementată de dispozițiile specifice ale Noului Cod Civil. Art. 322 din Noul Cod Civil stabilește că locuința familială, definită ca locuința obișnuită a familiei, nu poate fi închiriată, vândută sau ipotecată fără consimțământul ambilor soți. Practic, un chiriaș nu poate verifica dacă locuite pe care o închiriază este sau nu locuința familială decât consultând cartea funciară. O locuință familială trebuie notată cu acest atribut în carte funciară (de regulă, doar atunci când ea este proprietate unui singur soț, dar locuiesc împreună în acea locuință).
Art. 322 (1) Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.
Aceasta are drept scop protejarea drepturilor ambilor soți în ceea ce privește locuința în care locuiesc și care servește drept cămin familial.

În ceea ce privește aspectele fiscale ale închirierii unei locuințe proprietate comună, trebuie să subliniem că ambii soți sunt responsabili pentru declararea veniturilor obținute din închiriere și pentru plata impozitelor și a contribuțiilor sociale. Astfel, chiar dacă doar unul dintre soți semnează contractul de închiriere, ambii soți trebuie să declare veniturile corespunzătoare și să plătească impozitul pe venit, contribuțiile sociale de sănătate (CASS) și contribuțiile sociale (CAS) aferente, conform legislației fiscale în vigoare.

Este indicat ca ambii soți să fie informați cu privire la decizia de a închiria locuința și să aibă o comunicare deschisă pentru a evita eventuale neînțelegeri sau conflicte. De asemenea, este recomandabil ca orice acord sau contract de închiriere să fie redactat cu atenție și să respecte prevederile legale în vigoare pentru a proteja interesele ambilor soți.

Descrirea unui caz particular real, este facută în urmatorul articol AICI.

9 comentarii la „Poate fi închiriată o locuință proprietate comună doar de unul dintre soți?”

Lasă un comentariu