Obligații ale agentului imobiliar

La Senatul României se află în așteptarea votului un proiect de Lege privind activitatea agentului imobiliar, în care, între alte obligații ale agentului imobiliar, la Articolul 30 ”Obligaţii privind tranzacţia imobiliară”, se menționează:

(1) Intermediarul imobiliar care încheie contract cu înstrăinătorul are obligaţia să îi ceară dovada legală a dreptului asupra imobilului, precum şi informaţii şi documente referitoare la orice restricţie sau limitare de folosinţă care grevează bunul imobiliar.

(2)  Intermediarul imobiliar al înstrăinătorului are obligaţia să inspecteze toate bunurile imobiliare pe care le oferă pe piaţă.

Fac această citare ca argument pentru acei proprietari agasați de întrebările agentului și nedumeriți de ”pretenția” acestuia de a i se prezenta actele de proprietate. Personal, cel puțin la început, am renunțat la această ”pretenție”. Solicit doar numărul cărții funciare, pentru a solicita un extras de carte funciară. Nu de puține ori am constatat lucruri pe care nici proprietarii nu le știau, cum ar fi de exemplu: actualizarea unui nume după căsătorie sau după divorț, absența unei servituți de trecere etc.

În concluzie, agentul imobiliar are obligația să listeze imobile a căror situație juridică îi este cunoscută. Este o dovadă a profesionalismului agentului imobiliar.

Lasă un comentariu