Cum se citește legenda unui PUG sau PUZ

Un PUG (Plan Urbanistic General) sau un PUZ (Plan Urbanistic Zonal) este un document care stabilește regulile de urbanism pentru o anumită zonă sau localitate. Acest document conține o serie de hărți, planșe și tabele care ilustrează caracteristicile și funcțiunile terenurilor din zona respectivă. Pentru a înțelege aceste informații, este necesar să știm cum se citește legenda unui PUG sau PUZ. MAi multe explicații despre PUG, PUZ și PUD AICI.

Legenda unui PUG sau PUZ este partea care explică simbolurile, culorile și codurile folosite pe hărțile și planșele din document. Fiecare categorie de zonă are un simbol și o denumire, care indică funcțiunea și regimul urbanistic al terenurilor din acea zonă. De exemplu, IS înseamnă „Instituții și servicii”, L înseamnă „Locuințe”, P înseamnă „Producție”, etc. Fiecare categorie poate avea și subcategorii, care se disting prin cifre sau litere după simbol. De exemplu, IS1 înseamnă „zone cu instituții și servicii de interes general”, IS2 înseamnă „zone cu instituții și servicii de interes local”, etc. Legenda mai conține și alte elemente, precum limitele de zonă, coeficienții urbanistici, indicațiile de circulație, etc. Toate aceste elemente sunt prezentate într-un tabel sau într-o listă, cu explicații și exemple.

Cele mai frecvente simboluri folosite în legenda unui PUG sau PUZ

CP1
Subzona centrală situată în limitele zonei de protecţie a valorilor istorice şi arhitecturale urbanistice
CP1Zona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional
CP1aSubzona centrală suprapusă peste nucleul istoric
CP3Subzona centrală formată din inserţii de clădiri realizate în ultimele decenii în interiorul zonei protejate
CP4Subzona nucleului central comercial şi de afaceri
CAZona centrală situată în afara limitelor zonei protejate
CA1Subzona centrală cu funcţiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente de maxim 45 metri
CA2Subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente de maxim 45 metri
CBZone situate în afara perimetrului central care grupează funcţiuni complexe de importanţă supramunicipală şi municipală
CB1Subzone dispersate existente în afara zonelor protejate
CB2Subzone dispersate existente în zone protejate
CB3Poli terţiari principali
CB4Campusuri universitare, unităţi de cercetare, parcuri ştiinţifice
CB5Centre de conferinţe şi expoziţii internaţionale
CB6Centrul internaţional de studii ecumenice Văcăreşti
IDIndustrie si depozitare. Aceasta categorie include terenurile destinate activitatilor industriale, de productie, de depozitare si de servicii conexe. Terenurile din aceasta categorie trebuie sa respecte anumite norme de urbanism, de protectia mediului si de siguranta.
ID1Se refera la zonele cu industrie usoara, care nu produc poluare semnificativa sau riscuri pentru populatie. Aceste zone pot avea un regim de inaltime de maxim P+4E, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 70% si un coeficient de utilizare a terenului de maxim 2.5.
ID2Se refera la zonele cu industrie grea, care produc poluare sau riscuri pentru populatie. Aceste zone trebuie sa fie izolate fata de zonele rezidentiale sau sensibile. Aceste zone pot avea un regim de inaltime nelimitat, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 80% si un coeficient de utilizare a terenului nelimitat.
ID3Se refera la zonele cu depozitare si servicii conexe industriei. Aceste zone pot avea un regim de inaltime de maxim P+2E, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 60% si un coeficient de utilizare a terenului de maxim 1,5.
MZona mixtă
M1Subzona mixtă situată în zona protejată
M2Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte
M3Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri
Termenul „zona M1” sau „zona M2” nu este standard în regulamentele urbanistice generale și poate varia în semnificație în funcție de contextul local sau de regulamentele specifice ale unei anumite zone. Cu toate acestea, în multe cazuri, litera „M” poate să indice zonele mixte, adică zone în care se permite o utilizare variată a terenului, inclusiv rezidențială, comercială și industrială. „M1” și „M2” ar putea fi subcategorii ale zonei mixte, fiecare cu reguli specifice privind utilizarea terenului.
LZona de locuit
L1Subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri
L1aLocuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie
L1bLocuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul perimetrelor de protecţie
L1cLcuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în endave neconstruite
L1dLocuinţe individuale mici cu parcele cu POT< 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei
L1eLocuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără reţele edilitare
L2Subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare
L2aLocuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate
L2bLocuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri situate în zona protejată
L3Subzona locuinţelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale
L3aSubzona locuinţelor medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate
L3bSubzona locuinţelor medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidenţiale situate în zona protejată
L4Subzona locuinţelor colective medii P+5-P+10 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidenţiale
L4aSubzona locuinţelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în afara zonei protejate
L4bSubzona locuinţelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în zona protejată
AZona de activităţi productive
A1Parcuri de activităţi
A2Subzona activităţilor productive şi de servicii
A2aSubzona unităţilor predominant industriale
A2bSubzona unităţilor industriale şi de servicii
A3Subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii
A4Sere
VZona spaţiilor verzi
VISpaţii verzi publice cu acces nelimitat
V1aParcuri, grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşii plantate publice
V1bAmenajări sportive publice
V1cSpaţii plantate protejate
V2Spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţă specializată
V2aGrădini Botanice şi Zoologice
V3Spaţii verzi pentru agrement
V3aV3a – baze de agrement, parcuri de distracţii, poli de agrement
V3bComplexe şi baze sportive
V4Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă
V5Culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică
V6Păduri de agrement
V7Păduri şi plantaţii forestiere
V8Păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară
TZona transporturilor
T1Subzona transporturilor rutiere
T1aUnităţi de transporturi izolate
T1bUnităţi de transfer
T2Subzona transporturilor feroviare
T3Subzona transporturilor aeriene
GXona de gospodărie comunală
G1Subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală
G2Subzona cimitirelor
G2aSubzona cimitirelor1
G2BSubzona cimitirelor protejate
SZona cu destinaţie specială
S1Subzona cu destinaţie specială cu caracter urban
S2Subzona cu destinaţie specială în care ponderea spaţiilor plantate este dominantă, din considerente de ameliorare a climatului Capitalei
RZona echipamentelor tehnice majore
EXZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
EX1Zone rezervate pentru traseul autostrăzilor şi noilor accese feroviare1
EX2Zone rezervate pentru unităţi de transfer şi pentru extinderea unor funcţiuni de producţie, de distribuţie şi comerciale
EX3Zone rezervate pentru extinderea unor instituţii şi servicii publice
EX4Zone rezervate pentru funcţiuni mixte
EX5Zone rezervate pentru extinderea locuinţelor
EX6Zone rezervate pentru parcuri de activităţi
EX7Zone rezervate pentru extinderea unor spaţii plantate cu rol de ameliorare a climatului urban şi de protecţie
EX8Alte zone de protecţie- ecologică, arheologică, peisagistică, sanitară etc.
EX9Zone rezervate pentru activităţi agricole
EX10Zone care necesită refacerea peisajului degradat
EX11Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră

Acestea sunt câteva dintre cele mai comune categorii folosite în PUG-uri și PUZ-uri, dar regulamentele locale pot adăuga sau modifica categoriile în funcție de nevoile și obiectivele specifice ale zonei respective. Este important să consultați regulamentele și planurile urbanistice locale (așa numitele RLU) pentru a obține informații precise și actualizate privind categoriile specifice dintr-o anumită zonă.

Un exemplu de PUG este cel al municipiului Ploiești care poate fi consultat AICI. Pe acest desen, este important să știți cum se citește legenda unui PUG sau PUZ, deoarece puteți identifica nu numai simbolurile diferitelor categorii de folosință a terenurilor, ci și simbolurile grafice ale acestora.

În imaginea de mai jos este un tabel cu principalele simboluri întâlnite în PUG-uri și PUZ-uri

Simboluri zonificare teritoriala folosite în PUG și PUZ