Deductibilitatea cheltuielilor cu utilitățile ale chiriașilor

Deductibilitatea cheltuielilor cu utilitățile ale chiriașilor

𝑫𝒆 𝒍𝒂 𝟏 𝒊𝒖𝒍𝒊𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒖 𝒊𝒔𝒊 𝒗𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒖𝒕𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒍𝒕𝒖𝒊𝒆𝒍𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒄𝒂 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒆𝒂 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒔𝒐𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒊 𝒊𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒆-𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂. Acest tip de format al facturilor se emite de ANAF numai pentru societățile comerciale, nu și pentru persoane fizice.

O consecință semnificativă a acestei situații este că societățile comerciale nu mai pot deduce cheltuielile cu utilitățile atunci când aceste facturi sunt emise de furnizori pe numele persoanelor fizice care sunt titularii contractelor de închiriere pentru spații închiriate.

𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒅𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆, 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒗𝒐𝒓 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒖𝒊 𝒕𝒓𝒆𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒓𝒊𝒂𝒔𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒆 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒆.

Lasă un comentariu