Ce primează, extrasul de carte funciară sau certificatul de urbanism?

Am întâlnit recent o situație cu care nu m-am mai confruntat. În extrasul de carte funciară, un teren este indicat ca fiind intravilan, în timp ce în certificatul de urbanism și certificatul fiscal este considerat extravilan. Care dintre aceste documente este cel corect?”

În practica curentă, este posibil să apară discrepanțe între informațiile din extrasul de carte funciară, care indică amplasarea terenului în intravilan sau extravilan, și informațiile din documentațiile de urbanism. Această discrepanță poate genera situații neplăcute atunci când proprietarul intenționează să construiască, crezând că a achiziționat un teren intravilan, și constată ulterior că situația este diferită.

Din punct de vedere legal, singurele documente care pot atesta amplasarea unui teren în intravilan sau extravilan sunt documentațiile de urbanism avizate și aprobate conform legii. În primul rând, avem Planul Urbanistic General (PUG) al localității, iar în al doilea rând, Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Odată ce aceste documentații de urbanism au fost aprobate, ele atestă limitele intravilanului și, implicit, ale extravilanului.

Concluzie: Înainte de a achiziționa un imobil, este recomandat să solicitați un certificat de urbanism în scop informativ, pentru a vă asigura că terenul este potrivit pentru construcții. Certificatul de urbanism poate fi obținut de către orice persoană interesată, în urma unei cereri, furnizând o copie a titlului de proprietate, un plan de amplasament și un extras de carte funciară în scop informativ, alături de plata unei taxe a cărei valoarea depinde de suprafața terenului.

Lasă un comentariu