Cartea Tehnică a Imobilului și Importanța în Tranzacțiile Imobiliare

Când vine vorba de vânzarea sau achiziționarea unei proprietăți, precizia și transparența sunt esențiale. Unul dintre cele mai importante documente în acest proces este Cartea Tehnică a imobilului. Acest document esențial servește ca un fel de „certificat de naștere” al unei case și oferă informații cruciale atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători. Acest articol va explica ce înseamnă Cartea Tehnică a unui imobil, ce componente sunt incluse și de ce este atât de importantă în tranzacțiile imobiliare.

Ce este o Carte Tehnică a unui Imobil?

Cartea Tehnică a unui imobil, cunoscută și sub denumirea de „Carte de Identitate a Construcției” sau „Dosar Tehnic al Clădirii,” este un document esențial în domeniul imobiliar. Această carte reprezintă o „harta de identitate” a proprietății, oferind o privire de ansamblu asupra istoricului, structurii și stării actuale a clădirii sau a unității locative. Acest document este adesea emis de către autoritățile locale sau de către profesioniști în domeniul construcțiilor și este esențial în tranzacțiile imobiliare, precum și în gestionarea și întreținerea clădirilor.

Componente ale Cărții Tehnice a Imobilului

 1. Date de Identificare: Acesta este primul capitol al cărții și furnizează informații de bază despre proprietate. Aici se includ:
  • Adresa exactă a proprietății.
  • Numărul cadastral, care este un identificator unic pentru proprietate.
  • Datele de înregistrare, inclusiv data construcției inițiale a clădirii sau data în care aceasta a fost achiziționată de către proprietarul actual.
  • Numele și informațiile de contact ale proprietarului actual.
 2. Istoricul Proprietății: Acest capitol detaliază istoricul proprietății și al clădirii. Informațiile cuprinse pot include:
  • Data construcției inițiale a clădirii și eventualele renovări sau extinderi efectuate de-a lungul timpului.
  • Schimbările de proprietari și detalii despre tranzacțiile anterioare.
  • Evenimente semnificative legate de proprietate, cum ar fi reparații majore sau incidente importante.
 3. Planuri și Desene Tehnice: Acest capitol conține planurile detaliate ale clădirii. Planurile pot include:
  • Planuri arhitecturale care arată distribuția spațiilor și funcțiile acestora.
  • Planuri structurale care descriu detaliile construcției, inclusiv structura de rezistență.
  • Planuri pentru instalațiile electrice, sanitare și de încălzire/ventilație/aer condiționat.
  • Planuri ale acoperișului.
  • Planuri pentru instalația de gaze (interioară și exterioară);
  • Planuri pentru instalația de apă (interioară și exterioară);
 4. Aprobari și Autorizații: Acest capitol furnizează informații despre permisele și autorizațiile asociate construcției clădirii. Aceasta include:
  • Copii ale permiselor de construcție emise de autoritățile locale.
  • Orice aprobări speciale pentru proiectul de construcție.
  • Certificări sau documente care atestă conformitatea cu reglementările de construcție locale.
  • Procese verbale încheiate după anumite etape ale cosntruirii. De exemplu, după turnarea betonului pentru fundații. Trebuie cunoscut tipul de beton utilizat, domensiuena fierului de armare etc.
 5. Izolație și Eficiență Energetică: Acest capitol poate include informații despre materialele de izolație folosite atât pe pereții exteriori, cât și în pod, sub astereală și/sau pe planșeu. Certificatul de performață energetică meționează clasa energetică a imobilului, ceea ce dă o imagine despre costurilor de întreținere și eficiența energetică a clădirii.
 6. Instalații și Sisteme: Aici sunt detaliate instalațiile din interiorul clădirii. Acest capitol include:
  • Informații despre instalațiile electrice, cum ar fi cablajul, panoul electric și prizele.
  • Detalii despre instalațiile sanitare, cum ar fi conductele de apă și de canalizare, dimesiunile fosei septice, poziția gurilor de vizitare etc.
  • Descrierea sistemului de încălzire, ventilație și aer condiționat.
 7. Evaluare Tehnică: În unele cazuri, Cartea Tehnică poate conține o evaluare tehnică a stării generale a clădirii. Aceasta poate include:
  • Evaluarea stării structurale a clădirii.
  • Identificarea eventualelor probleme sau defecțiuni care necesită remediere.

   Mai multe despre prescripțiile legale privind recepționarea unei construcții noi și Cartea Tehnică AICI.

Importanța Prezentării Cărții Tehnice în Tranzacțiile Imobiliare

Prezentarea Cărții Tehnice într-o tranzacție imobiliară are multiple beneficii:

 1. Transparență și Credibilitate: Cumpărătorii au încredere în informațiile prezentate într-o Carte Tehnică detaliată și completă, ceea ce reduce incertitudinea în procesul de achiziție.
 2. Eficiență în Tranzacție: Părțile implicate în tranzacție au acces la toate informațiile relevante într-un singur document, ceea ce face procesul de negociere și încheiere al tranzacției mai eficient.
 3. Identificarea Posibilelor Probleme: Prin intermediul Cărții Tehnice, se pot identifica mai ușor eventualele probleme sau reparații necesare, permițând cumpărătorilor să ia decizii informate.
 4. Documentare pentru Întreținere: Proprietarii pot folosi Cartea Tehnică pentru a gestiona și întreține mai eficient clădirea pe parcursul timpului, având acces la informații despre instalații și reparații anterioare.

În concluzie, Cartea Tehnică a unui imobil este un document esențial în tranzacțiile imobiliare. Aceasta oferă o imagine completă și precisă a proprietății și clădirii, sporind transparența și încrederea în procesul de vânzare sau achiziție a unei case. O Carte Tehnică bine întocmită este un instrument valoros pentru toate părțile implicate, contribuind la o tranzacție imobiliară mai eficientă și mai informată.

Lasă un comentariu