Despre standardele IPMS și BOMA pentru măsurarea suprafețelor spațiilor de birouri

Standardul IPMS (International Property Measurement Standard) are ca scop să ofere o metodologie consistentă și transparentă pentru măsurarea și raportarea suprafețelor spațiilor de birouri la nivel internațional. Acest standard a fost dezvoltat de un grup internațional de experți în domeniul imobiliar și este recunoscut pe scară largă în industrie.

IPMS oferă o definiție clară și uniformă a termenilor și conceptelor folosite în măsurarea suprafețelor spațiilor de birouri. În conformitate cu acest standard, suprafața măsurată a unui birou include toate suprafețele care sunt utilizabile de către ocupanți și care sunt disponibile pentru folosință exclusivă. Aceasta include, de exemplu, suprafețele efective ale birourilor, zonele comune utilizabile exclusiv de către ocupanți (cum ar fi bucătăria sau toaletele private), precum și orice alte spații care sunt utilizabile și care fac parte din spațiul închiriat.

IPMS stabilește, de asemenea, reguli clare pentru măsurarea suprafețelor, inclusiv în ce privește metodologia de calcul și criteriile de măsurare. De exemplu, se precizează modul în care se măsoară pereții, stâlpii, coloanele și alte elemente de construcție și cum se tratează suprafețele cu înălțimea sub un anumit nivel minim.

Acest standard internațional are ca scop să ofere o bază comună pentru raportarea și comparația suprafețelor spațiilor de birouri în diferite țări și regiuni. Prin aplicarea IPMS, se urmărește să se evite discrepanțele și interpretările diferite în măsurarea suprafețelor și să se asigure un cadru de referință consistent pentru piața imobiliară globală.

Standardul BOMA (Building Owners and Managers Association) reprezintă o altă metodologie utilizată pentru măsurarea suprafețelor spațiilor comerciale și de birouri. BOMA a dezvoltat mai multe standarde, cele mai cunoscute fiind BOMA Standard Method for Measuring Floor Area in Office Buildings (Metoda Standard BOMA pentru Măsurarea Suprafețelor în Clădiri de Birouri) și BOMA Standard Method for Measuring Floor Area in Industrial Buildings (Metoda Standard BOMA pentru Măsurarea Suprafețelor în Clădiri Industriale).

Standardul BOMA stabilește linii directoare specifice pentru măsurarea suprafețelor spațiilor de birouri și a altor tipuri de spații comerciale. Aceste linii directoare includ definiții clare ale termenilor utilizați, precum și detalii privind metodele și tehnicile de măsurare.

Deși există unele asemănări între standardul BOMA și standardul IPMS, există și diferențe semnificative între ele. Una dintre diferențe constă în modul de măsurare a pereților și altor elemente arhitecturale. De exemplu, standardul BOMA utilizează adesea termenul de „grosime măsurată” pentru a determina câtă suprafață să includă în calculul total al suprafeței.

Este important să se consulte standardul specific BOMA aplicabil în regiunea sau țara respectivă pentru a obține detalii precise și actualizate cu privire la măsurarea suprafețelor conform acestui standard. BOMA are filiale și organizații afiliate în diferite țări și regiuni, iar standardele lor pot varia ușor în funcție de locație.

Lasă un comentariu