Impozitarea vânzărilor imobiliare în 2023

Începând cu anul 2023, sistemul de impozitare a veniturilor din vânzările imobiliare s-a schimbat. Regula generală este următoarea: veniturile se impozitează cu 1% dacă sunt deținute de proprietarii lor (vânzătorii) de mai mult de trei ani, și cu 3% dacă sunt deținute de proprietarii lor de mai puțin de trei ani.

Există și cazuri complexe, cum ar fi cazul vânzării unui teren care a fost constituit din mai multe loturi alipite și dobândite de vânzător la momente diferite. În acest caz, regula generală se aplică astfel: se aplică procentul de impozitare corespunzător celui mai mare lot alipit. Dacă acel lot a fost dobândit de mai mult de trei ani, se aplică 1%, în caz contrar, 3%. Celelalte loturi nu contează la impozitare.

În cazul în care un imobil a fost dobândit în mai multe etape, de exemplu prin moștenire, vânzare-cumpărare, donație etc., se consideră că fiecare parte dobândită la un moment dat are o valoare proporțională cu cota de proprietate, iar regula generală se aplică fiecărei părți.

Să luăm exemplul unei familii formate din soț, soție si un fiu sau fiică. După decesul primului părinte, de mai multe de trei ani, fiul sau fiica moștenește o cotă de 3/8 din imobilul deținut de părinți, iar după decesul celui de-al doilea, mai recent, de mai puțin de trei ani, încă 5/8. Cota de 3/8 se va impozita cu 1%, iar cota de 5/8 cu 3%.

Este important să țineți cont de aceste reguli atunci când vindeți proprietăți imobiliare începând cu anul 2023, astfel încât să puteți plăti impozitele corespunzătoare și să evitați posibilele probleme legale. În cazul în care aveți îndoieli sau întrebări referitoare la impozitarea veniturilor din vânzările imobiliare, vă recomandăm să consultați un specialist în domeniu sau să contactați autoritățile fiscale pentru clarificări suplimentare.

Lasă un comentariu