Etapele procesului de tranzacționare a unei case în Ploiești

Tranzacționarea unei case poate fi un proces complex și stresant, dar cu o pregătire adecvată și o înțelegere a etapelor implicate, acest proces poate fi mai ușor de gestionat. În acest articol, vom oferi o privire de ansamblu asupra etapelor procesului de tranzacționare a unei case în Ploiești, de la negocierea pretului, efectuarea unei inspecții tehnice la pregătirea actelor la semnarea contractului de vânzare-cumpărare și transferul proprietății.

Negocierea prețului

După ce potențialul-cumpărător afirmă că dorește să cumpere casa prezentată, acesta trebuie să facă o ofertă. Oferta nu presupune doar prețul de vânzare, ci și moneda de plată și termenul în care poate achita întregul preț. Dacă propune un interval de timp mai mare și semnarea unei promisiuni de vânzare, va trebui să precizeze și timpul în care se angajează să plătească întregul preț.

Dacă vânzarea este intermediată de o agenție, se recomandă ca oferta să fie făcută în formă scrisă.

Negocierea poate presupune mai multe etape în care fiecare parte mai cere ceva și mai oferă ceva.

Subliniez un aspect de foarte multe ori neglijat: moneda de plată. Toate prețurile caselor se listează în euro, se negociază în euro dar, de foarte multe ori se plătesc în lei, mai ales atunci când o parte a prețului se plătește dintr-un credit bancar. Plata la cursul BNR, dacă vânzătorul dorește în final euro, înseamnă un preț cu 1%…2% mai mic decât cel negociat, ceea ce nu este chiar puțin.

Inspecția casei și pregătirea actelor

Al doilea pas în procesul de tranzacționare a unei case în Ploiești (poate fi chiar primul) este efectuarea unei inspecții a casei pentru a identifica orice probleme sau deficiențe. Acest lucru poate ajuta la evitarea unor probleme ulterioare și poate oferi oportunitatea de a negocia prețul sau de a cere reparații înainte de finalizarea tranzacției.

Este important să se lucreze cu un inspector tehnic calificat și experimentat pentru a se asigura că inspecția este completă și precisă. Dacă se identifică probleme, este important să se discute cu vânzătorul pentru a vedea dacă acestea pot fi remediate înainte de finalizarea tranzacției.

În paralel cu inspecția casei, este important să se pregătească actele necesare pentru tranzacționarea casei. Este recomandabil să fie prezentate toate actele care reprezintă „istoria” imobilului, contractele de vânzare succesive, autorizațiile de construire (dacă au fost făcute extinderi, mansardări etc), procesele verbale la terminarea lucrărilor, lucrările cadastrale etc. La acestea se adaugă certificatul de performanță energetică care arată care este calitatea construcției din punct de vedere energetic. Dacă achiziția imobilului se face cu scopul demolării construcției existente și edificării uneia noi, atunci este necesar un certificat de urbanism de informare. Este important să se lucreze cu un avocat sau un agent imobiliar pentru a se asigura că toate documentele sunt complete și corecte..

Semnarea unui contract de vânzare-cumpărare în Ploiești

După ce inspecția casei este finalizată și actele sunt pregătite, următorul pas este semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Acesta este un document legal care stabilește termenii și condițiile tranzacției, inclusiv prețul de vânzare, data de transfer și orice alte clauze specifice.

Este important să se lucreze cu un avocat sau un agent imobiliar pentru a se asigura că în contract sunt incluse toate clauzele negociate de vânzător și de cumpărător.

După semnarea contractului, urmează transferul proprietății care nu întotdeauna se face la data semnării contractului. Dacă în prețul convenit sunt incluse și elemente de mobilier și/sau electrocasnice, întrucât acestea nu pot fi menționate în contractul de vânzare, se recomandă semnarea unui contract sub semnătură privată pentru aceste obiecte, evitându-se situația în care, la predare, cumpărătorul primește casa/apartamentul gol.

Este foarte important să se lucreze cu un avocat sau un agent imobiliar pentru a se asigura că toate documentele sunt complete și corecte.

După semnarea contractului de vânzare, urmează transferul proprietății și plata finală a prețului de vânzare.

Foarte adesea plata prețului nu se face în aceeași zi, mai ales când plata se face din altă bancă decât cea a vânzătorului. În această situație, în contractul de vânzare va scrie că „plata se va face”, nu „a fost făcută”. Ulterior încasării prețului, vânzătorul trebuie să semneze o declarație notarială în care să declare că a primit integral prețul. Atenție! Extrasul de cont bancar de pe contul cumpărătorului prezumă doar plata prețului până la proba contrarie. Iată ce spune Codul civil la Art. 1504 al (1): „Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor și vizat de instituția de credit plătitoare prezumă efectuarea plății, până la proba contrară”. Nu mai comenteze că în ziua de azi nicio bancă nu mai vizează vreun extras de cont.

În concluzie, tranzacționarea unei case în Ploiești poate fi un proces complex, dar cu o pregătire adecvată și o înțelegere a etapelor implicate, acest proces poate fi mai ușor de gestionat. Efectuarea unei inspecții a casei și pregătirea actelor sunt etape importante în acest proces și trebuie abordate cu atenție și atenție la detalii. Semnarea unui contract de vânzare-cumpărare, finalizarea formalităților legale și transferul proprietății sunt etapele finale în acest proces.

Lasă un comentariu