Inchirierea imobilelor si impozitarea veniturilor

Cum se impoziteaza veniturile din chirii obtinute de persoanele fizice

Potrivit Codului fiscal (Legea 571/2003), sunt asimilate veniturilor din chirii toate veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. In aceasta categorie de venit se cuprind atat veniturile din inchirieri, cat si veniturile din subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.

Cota de impozit pe veniturile din chirii este de 16% aplicata asupra venitului net, determinat ca diferenta intre sumele reprezentand chiria in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului. Astfel, cota generala de impozit aplicata asupra venitului brut rezultata din calcule este de 16%*(100%-25%)=12%.

Calculul impozitului

Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul de inchiriere incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acesteia.

Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca aceste cheltuieli sunt efectuate de catre cealalta parte contractanta. Astfel, valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedarea folosintei bunurilor si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta reprezinta venit impozabil, potrivit Codului fiscal.

Conform prevederilor legale, in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea acesteia. Proprietarul are obligatia sa declare la organul fiscal competent prin declaratia privind venitul realizat aferenta anului fiscal respectiv valoarea investitiei, in vederea definitivarii impunerii.

In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate. In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului, daca acestea se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea va ramane nemodificata.

Deductibilitate fara documente justificative

Proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor stabilite forfetar. Aceasta cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta de fapt uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta.

Un tratament diferentiat li se aplica persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor prin derularea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului fiscal. Astfel, incepand cu anul fiscal urmator, veniturile realizate de aceste persoane din derularea contractelor de inchiriere vor fi calificate drept venituri din activitati independente, potrivit prevederilor Ordinului ANAF nr. 2333/2007. Aceste persoane au obligatia sa stabileasca venitul net, in sistem real, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente si sunt obligate sa conduca contabilitate in partida simpla.

Din punctul de vedere al taxarii, considerarea acestor venituri in categoria veniturilor din activitati independente are ca implicatie urmatoarele:

 • impozitarea venitului net cu cota de 16% – fata de aplicarea cotei de 12% asupra venitului brut din cedarea folosintei bunurilor;
 • taxarea venitului net cu cota de 5,5% CASS – la fel ca orice venit realizat din activitatile independente.

Obligatie de inregistrare la peste cinci contracte

La stabilirea numarului de contracte sunt luate in considerare contractele de inchiriere sau subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole. Atentie insa ca acei contribuabili care detin mai mult de cinci contracte de inchiriere au in continuare obligatia de inregistrare a contractelor la organul fiscal.

In cazul in care, la sfarsitul anului fiscal, conditia privind detinerea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere nu mai este indeplinita, incepand cu anul fiscal urmator persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din inchiriere /subinchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Stabilirea platilor anticipate si a impozitului anual datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82 din Codul fiscal.

Aceste plati anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii.

Contribuabilii care obtin venituri din chirii au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti. Formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat“, cod 14.13.01.13/3p se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe contracte de inchiriere depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare contract. De asemenea, in situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.

12% este cota generala de impozit aplicata asupra venitului brut din chirii, in conditile in care la venitul net se aplica o cota de impozit de 16%, dupa deducerea unei cote de cheltuieli forfetare de 25%

Plati anticipate

Platile anticipate pentru veniturile din chirii se stabilesc de catre organul fiscal astfel:

 • pe baza contractului incheiat intre parti; sau
 • pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla.

In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de B.N.R., din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. De asemenea, in vederea definitivarii impunerii de catre organul fiscal, persoana care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor are obligatia depunerii, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, a formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13.

Obligatiile de intretinere

Proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:

 • intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;
 • intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;
 • repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

Inchirierile si asigurarile de sanatate (CASS-ul)

Daca aveti ca sursa de venit doar chiria, trebuie sa platiti si contributia la fondul de sanatate, CAS. Cei care au salariu si/sau sunt persoane fizice autorizate si au si venituri din chirii nu datoreaza contributia. Pensionarii sunt scutiti, insa numai pentru venituri din chirii obtinute dupa 1 iunie 2008. Pensionarii care nu au platit taxele pana in 2008 trebuie sa achite contributia datorata, plus penalitati.

Reprezentantii Casei de asigurari afirma ca atunci cand se incheie un contract de inchiriere trebuie anuntata si casa de asigurari, nu doar Fiscul.

Una din obligatiile asiguratilor este de a anunta in termen de 15 zile Casa de asigurari asupra modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati. Fara o evidenta a veniturilor obtinute, casele de asigurari nu au putut emite instiintari de plata privind sumele aferente (inclusiv penalitatile).

Incepand cu 2009, ca urmare a protocolului incheiat intre CNAS si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru furnizarea de date privind veniturile impozabile, casele de asigurari trimit instiintari sau somatii de plata, in ordinea cronologica a termenului de prescriptie fiscala.

Cota de contributie la sanatate pentru venituri din chirii variaza intre 5,5 si 6,5% din venitul impozabil, in functie de an relizarii venitului. In prezent este de 5,5%.

Sursa: capital.ro

263 de comentarii la „Inchirierea imobilelor si impozitarea veniturilor”

 1. AM O LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA SI AM CONTRACT DE INCHIRIERE DEPUS LA ADM FINANCIARA SI PLATESC IMPOZIT 16 %
  DEASEMENEA SUNT ANGAJAT CU CARTE DE MUNCA SI ATAT EU CAT SI ANGAJATORUL PLATIM CAS LA SALARIUL MEU.
  VA INTREB DACA PENTRU VENITUL OBTINUT DIN CHIRIE TREBUIE ,IN ACESTE CONDITII,SA PLATESC CAS LA SUMA CASTIGATA DIN INCHIRIEREA APARTAMENTULUI1
  MULTUMESC

  Răspunde
  • Nu, nu trebuie sa platiti, dar trebuie sa prezentati Casei de sanatate o adeverinta de salariat.
   Fiscul trimite Casei de sanatate numele tuturor persoanelor care au venituri din inchirieri si, daca nu informati Casa ca sunteti angajat cu carte de munca, ei nu au de unde sa stie acest lucru si va trimit nota de plata pentru CASS.

   Răspunde
   • Ba au de unde sa stie daca se uita in baza de date!! DE AIA ASIGURATORUL DEPUNE LUNAR DECLARATIA 112!!!! Acolo se ia dupa CNP contributia asiguratorului si contributia asiguratului pe fiecare contract de munca.

    Sa caute in baza de date ca de aia li s-a facut un asemenea sistem informativ, cu ocazia asta poate vor fi mai putine procese pe rol in care sunt chemati ca si „parati”. S-au invatat sa li se tot duca adeverinte si hartii peste hartii si sa le faca contribuabilii toata munca.

    Răspunde
 2. am un apart proprietate personala si l-am avut inchiriat perioada 2007-2009 si am platit impozitul pe venitul din chirie.vreau sa stiu daca pot sa-mi recuperez banii ,eu in acea perioada am muncit in strainatate legal cu contract de munca avand rezidenta permanenta

  Răspunde
  • Daca ati avut venituri din inchirieri, atunci ati datorat impozit (pe care inteleg ca l-ati si platit). Nu exisata niciun motiv sa cereti restituirea lui. Impozitul nu are nicio legatura cu rezidenta dv.

   Răspunde
 3. buna ziua. tatal meu este pensionar ..mama lafel.. parinti doresc sa inchiereze 2 garsoniere. ce taxe platesc? doar impozitul 16 la suta?

  Răspunde
  • Locuiesc la casa particulara prevazuta cu un spatiu comercial inchiriat la o forma de comercializat scule.Spatiul are toate formele legale ,platesc impozit si CASS si sunt pensionar.
   Dupa noul COD FISCAL mi s-a fixat un impozit de 27oo lei pentru acest imobil.
   Va rog sa ma lamuriti in urmatoarele trei chestiuni :
   -cum trebuie sa procedez,cu EVALUATORUL,si ce DOCUMENTE si cui trebuie sa le prezint pentru a mi se calcula impozitul echitabil,subsemnatul fiind profesor pensionar;
   -acest nou si enorm impozit poate fi o cheltuiala deductibila pentru a fi scazut din chiria pe care o primesc pe spatiul comercial?(adica din venitul anual)
   -daca platesc CASS din pensie ,trebuie sa platesc CASS si din chiria pe care o o impozeaza ANAF-ul ?

   Răspunde
   • Aveti termen pana la 31 martie 2016 sa depuneti la fisc raportul de evaluare. In noul context fiscal, cand cota forfetara din chirie este de 40%, totalul „dariler” catre Stat se ridica la aprox. 16%. 2700 lei este o suma mare, dar nu ati precizat care este chiria lunara si pentru ce perioada a fost calculata. CASS plateste toata lumea, fara nicio exceptie.

    Răspunde
 4. Buna ziua
  Spuneti-mi va rog daca o persoana straina care nu e rezident in Romania dar care are un apartament pe teritoriul tarii noastre si pe care il inchiriaza si plateste impozit pe venituri din chirie, trebuie sa plateasca si contributia la fondul de asigurari de sanatate de 5,5%?
  Multumesc.

  Răspunde
 5. Am doua case inchiriate in Romania, insa eu si familia mea suntem rezidenti in strainatate. Intrebarea mea catre dvs este urmatoarea: noi trebuie sa platim CAS pentru casele inchiriate? Ce acte si cui trebuie sa trimitem pentru justificare? Cu mii de multimiri.

  Răspunde
 6. Buna ziua,
  In 2009 am terminat somajul si nu am avut venituri de nici un fel.
  In 2010 am avut venituri din chirii pe o perioada de 4 luni.La sfasitul lui 2010 m-am reangajat.
  Am primit o scrisorica cum ca as datora CASS contributia la sanatate pe perioada cat nu am fost angajat ( 2009-2010).
  Intrebarea mea este : Cat datorez CASS ? 5,5% din veniturile din chirii pe cele 4 luni ?

  Multumesc anticipat

  Răspunde
  • Persoanele care au chiria singura sursa de venit datoreaza CASS. Deci, pentru cele patru luni trebuie sa platiti CASS-ul. In 2010, CASS-ul s-a schimbat la jumatatea nului. A fost 6,5% in primele sase luni si a scazut la 5,5% dupa aceea.

   Răspunde
  • Presupun ca ati vrut sa spuneti ca primiti (nu platiti) chiria 8800 lei.
   In aceasta situatie, chiria incasata pentru intregul an 2012 este de 11 luni x 8800 lei/luna = 96800 lei.
   Cota forfetara de 25% (partea din chirie care nu se impoziteaza) este 0.25 x 96800 = 24200 lei.
   Impozitul de 16% (cota unica) se aplica pe diferenta (96800-24200)x0.16=11616 lei.
   Acesta este impozitul pe care il datorati pentru anul 2012.

   Răspunde
 7. In baza unui contract de inchiriere,in care eu sunt locator, am de incasat lunar o chirie in suma de 7500 lei.Toate cheltuielile de intretinere, aferente spatiului inchiriat, vor fi suportate(cfr.contract) de catre locatar.
  1. In acest caz care este cuantumul impozitului datorat?
  Presupun ca este 16% aplicat la valoarea bruta de 7500 lei, fara calculul cotei forfetare.
  2. Acest impozit se achita lunar sau trimestrial?
  3. Directia de finante este cea care te anunta care este valoarea impozitului?

  Răspunde
  • 1. Impozitul este 16% din diferenta dintra venit si cota forfetara (25% din venit), adica 12% din tot venitul.
   2. Impozitul se achita trimestrial;
   3. Directia de finante prin posta Decizia de impozitare la aproximativ o luna dupa depunerea declaratiei, dar nu va bazati pe acest lucru. Mergeti la finante inainte de sfarsitul fiecarui trimestru si platiti impozitul. Va recomad sa platiti impozit numai pentru chirii deja incasata, adica nu platiti impozit pentru chirii inca neincasate.

   Răspunde
 8. in cazul in care inchiriez (cu contract) in valoare de 5 milioane (lunar) si actul de proprietate a imobilului este pe numele a 2 persoane in cota parte egala, cum se va plati impozitul, respectiv CASS-ul.

  Răspunde
  • Impozitul pe vanit si CASS-ul sunt procente din venit. Deci fiecare coproprietar va datora impozit si CASS corespunzator venitului sau, care la randul sau este proportional cu cota de proprietate, in cazul dv. 50%+50%.

   Răspunde
 9. Am si eu o problema. Sper sa aveti raspuns si pentru mine. Pana prin 2008-2009 ( nu mai retin exact) un prieten spaniol ce detine cu titlul de proprietate o locuinta in Bucuresti, m-a imputernicit sa ma ocup in locul lui de inchirierea acelei proprietati. Imi pare ca atunci cand am facut-o, cei de la fisc mi-au cerut sa semnez eu ca reprezentant fiscal. Contractul a fost declarat si platit impozitul aferent. La cateva luni de la incheierea contractului (plecarea chiriasului), lucru declarat la fisc, mi-a venit o scrisoare ca trebuie sa platesc CASS-ul. Mentionez ca desi eu ma ocupam de inchiriere si aparea numele meu in contract, practic nu eu sunt proprietar si nu am castigat eu nimic din asta. Doar am ajutat un prieten. Au trecut ani si nu mi-a mai venit nicio notificare. Insa sunt preocupat. Nu am venituri din alte activitati, insa repet…eu nu sunt proprietar, doar m-am ocupat in locul spaniolului, virandu-i tot venitul. Ce ar trebui sa fac? Am motive de ingrijorare?

  Răspunde
 10. buna ziua,
  am contact de inchirie pe suma de 500.
  as dori sa stiu detaliat toate formulele de calcul pentru plata impozitului , in special cu CAS-ul la suma de 500 pe tot anul 2012.

  multumesc.

  Răspunde
 11. Care este temeiul (actul normativ si art) in baza caruia persoanele care au calitatea de salariat si obtin si venituri din chirii nu datoreaza contributia CASS pentru aceste venituri?

  Multumesc

  Răspunde
 12. Buna ziua,

  AM inchiriat un apartament cu 1100 lei pe luna. Cat treb sa platesc CASS-ul? Acesta se calculeaza din suma care ramane dupa achitarea impozitului sau inainte de achitarea impozitului.

  Multumesc!

  Răspunde
 13. o intrebare: daca bunicul meu este pensionar da spre inchiriere o garsoniera, mai plateste impozit la acel venit? mai este scutit si de alte taxe? multumesc anticipat

  Răspunde
  • Dupa stiinta mea, pensionarii nu beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venitul obtinut din inchirieri. Impozitul este de 16% aplicat pe venitul net. Cota forfetara de 25%, deci impozitul este 16%*(75%*Venit brut)=12%*Venitu brut.

   Răspunde
  • Buna ziua.
   După moartea bunicii am rămas împuternicită verbal de către familie sa ma ocup de garsoniera ce o deținea bunica.
   Am reușit sa o închiriez unei familii dar nu puteam face contract de închiriere pentru ca nu eram proprietara si nu s-a pus in discuție in familie vreo dezbatere a moștenirii.Chiriasii insa au început sa lase datorii la întreținere mai mari de 3 luni fapt pentru care le-am cerut sa părăsească garsoniera.Dorință de răzbunare a acestora se va concretiza cu amenințarea cu denunț la ANAF pentru ca nu am încheiat contract de închiriere cu ei si ca am fentat legea.Ce trebuie sa fac nefiind proprietar si neexistand niciun fel de dovada reala a plății chiriei in acești 2 ani in care i-am găzduit?Cum se va desfășura o astfel de denunțare si cum ma pot apăra?

   Răspunde
   • Este adevarat ca ati facut o mica evaziune fiscala. Sfatul meu este sa nu va speriati prea tare si sa nu va lasati santajata, pentru ca santaj este ce face chiriasul. Invitati-l sa va denunte. Jucati tare. Si el trebuie sa dovedeasca ca a platit chirie si nu a stat in comodat.

    Răspunde
 14. în anul 2004 pînà în 2007 am avut apartamentul meu închiriat . pe toata perioada am plàtit la zi impozitul . Anul acesta am primit din partea fiscului o scrisoare cu niste sume pe care fiscul mi le reclamà . Vreau sà stiu cît timp trebuie sà pàstrezi chitantele aici în Romània. Cît timp spune legea cà trebuie sà pàstrezi declaratiile si chitantele.
  Và multumesc

  Răspunde
  • Nu cred ca exista un termen pe care legea sa il prevada pentru pastrarea chitantelor pentru plata impozitului. Dupa cate stiu, Fiscul poate cere retroactiv plati pentru o perioada de cel mult cinci ani. In consecinta, consider ca aceasta este perioada pentru care trebuie pastrate chitantele. Va recomand sa pastrati se deciziile pe care Fiscul vi le-a trimis privind obligatiile dv. ce decurg din cedarea folosintei bunurilor.

   Răspunde
 15. Buna ziua,

  In cazul in care s-a incheiat contract de inchiriere incepand cu luna iunie 2012 si s-a incasat o singura chirie dupa care chiriasul a plecat, cum se declara si cum se plateste impozitul in acest caz?

  Contractul cu chiriasul este incheiat de catre alta persoana decat proprietarul. Cum se procedeaza?

  Multumesc,

  Răspunde
  • Daca persoana care a semnat contractul de inchiriere, in calitatre de locator, nu este titularul dreptului de proprietate si nici nu a a vut mandat (procura), contractul de inchiriere nu este valid. Deci, nu putem vorbi de inregistrarea la fisc si de impozit.

   Răspunde
 16. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea problema: daca un proprietar inchiriaza un spatiu dar nu se poate prezenta si nici mandata pe cineva sa inregistreze contractul de inchiriere la Adm Financiara si sa depuna declaratia 220, exista posibilitatea ca acestea sa fie trimise prin posta?Multumesc anticipat.

  Răspunde
 17. buna ziua…sunt si eu in situatia urmatoare…in 2009 am inchiriat un spatiu comercial fiind singura mea sursa de venit…am platit impozitul cuvenit la fisc , trimestrial…acum doua zile cand m-am dus sa platesc impozitul am fost instiintat ca am de plata o suma f mare de platit plus penalitati si majorari la CASS din anii 2009 si 2010 , 2011 nefiind inca calculat. cum poate o persoana sa stie ce are de platit , nestiind legea…nu era normal ca cei de la fisc sa ma fi anuntat la incheierea contractului de inchiriere ca ar fi trebuit sa-mi platesc contributia la sanatate. stiu ca necunoastrea legii nu este o scuza dar cum poate cineva sa stie ce legi sunt daca nu este instiintat de cei in masura. cei din institutiile statului in speta fiscul si cass-ul au ridicat din umeri si mi-au zis ca trebuie sa platesti vrand nevrand…nu mi se pare o atitudine normala eu avand intentii bune de la inceput…

  Răspunde
  • Intr-adevar, necunoasterea legii nu este o scuza pentru nerespectarea ei. Ceea ce se poate imputa statului este ca nu v-a cerut CASS-ul atatia ani. Din pacate, nu stiu sa existe prevederi legale care sa incrimineze acet tip de comportament.

   Răspunde
 18. Buna! de 3 ani singura sursa de venit e din inchirierea a doua apartamente. sint 4 persoane, deci am facut cite 1 contract de inchiriere pt fiecare. anul acesta voind sa platesc impozitul pe venit m’au instiintat ca am de platit si la cass o suma uriasa. e pt prima data cind am vazut asa ceva. am citit in articolul de mai sus ca se plateste cass doar de la 5 contracte daca singura sursa de venit e chiria. imi puteti da ceva sfaturi cu ce am de facut?

  Răspunde
  • De multa vreme persoanele care au ca singura sursa de vanit chiriile datoreaza statului CASS. Articolul nostru mentioneaza faptul ca pentru un numar mai mare de cinci contracte de inchiriere se schimba regimul fiscal al contribualilului. Fiscul il trece in categoria persoanelor fizice autorizate care desfasoara activiatate econimica. In acesta situatie, in afara de CASS, contribuabilul datoreaza statului si alte impozite si taxe cum ar fi TVA.

   Răspunde
 19. Buna ziua,
  In cazul inchirierii unui autoturism proprietate personala catre compania unde sunt angajat, pentru a fi folosit de catre mine in interes de serviciu, se poate opta pentru determinarea venitului net in sistem real (contabilitate in partida simpla) sau doar in sistem de deducere a unei cote forfetare? Contractul prevede ca este in sarcina proprietarului sa asigure absolut toate ch. ocazionate de utilizarea masinii (carburanti, revizii, anvelope, taxe, asigurari, roviniete, etc). Este vb doar de 1 ctr. de inchiriere, in rest nu obtin alte venituri decat ca salariat.
  Multumesc.

  Răspunde
  • Contabilitatea in sistem real poate fi utilizata numai intr-o forma comerciala de organizare: pesoana fizica autorizata (PFA) sau intreprindere individuala (II). Ca persoana fizica acest lucru nu este posibil.

   Răspunde
 20. Buna seara!
  Va rog daca se poate un raspuns si pentru mine. De ceva vreme locuiesc in strainatate, am o casa inchiriata in Romania pe care platesc un impozit trimestrial. Acum am primit prin posta un plic de la finante prin care ma anunta ca si sotia mea trebuie sa plateasca impozit pe acelasi imobil. Nu prea inteleg cum sta treaba cu chestia asta. Multumesc anticipat !

  Răspunde
  • Nu ati precizat daca sotie dv. este coproprietar al imobilului inchiriat. Legea prevede obligatia fiecarui proprietar sa plateasca impozit pentru venitul obtinut. In cazul imobilelor detinute de soti, venitul se imparte la doi si fiecare plateste impozitul sau. Probabil dv. ati facut (ca multi altii) declaratia fiscala numai pe numele dv. cu intregul venit.

   Răspunde
   • In primul rand va multumesc pentru raspunsul promt! Da, aveti dreptate. Am facut declaratia fiscala pe numele meu. Sotia e coproprietar. Ce ar trebui sa fac mai departe? De o vreme sunt rupt de realitatile din tara. Va multumesc inca odata!

    Respect!

    Răspunde
    • Ca sa puteti in continuare sa faceti doar dv. declaratii fiscale pentru venitul din inchirieri, ar trebui ca sotia sa dea o declaratie la notar in care sa sa declare ca va cedeaza intregul venit din inchiriere. Acesta declaratie trebuie depusa la fisc odata cu declaratia fiscala.

     Răspunde
 21. O persoana , cetatean roman, care lucreaza in SUA cu acte in regula si are imobile inchiriate in Romania, care are declarate toate contractele la ANAF, nu solicita asigurare de sanatate sau de altfel de la statul roman trebuie sa plateasca CAS?
  Multumesc

  Răspunde
 22. Buna ziua !

  Stie cineva unde as putea sa gasesc un contract tip de inchiriere care se depune la finante?
  Am gasit o multime de tipuri de contracte,dar niciunul nu are legatura cu finantele,sunt contracte simple.

  Un link de unde sa il descarc mi-ar fi de mare ajutor.
  Multumesc anticipat!

  Răspunde
 23. Buna ziua, fiti draguti si lamuriti-ma cum pot intra in posesia banilor (de la Fisc), in cazul inchirierii unui apart.Mi s-a facut poprire de trei ori 516 lei, ca nu am platit ultimul trim.

  Răspunde
  • Ma tem ca nu am inteles despre ce este vorba. Daca chiar nu ati platit impozitul, executarea fiscului era previzibila. Daca l-ati platit, puteti sa dovediti asta si sa-i faceti pe cei de la fisc sa-si ceara scuze.

   Răspunde
 24. Buna ziua d-l Sorin Tilimpea,

  Incerc sa citesc toate postarile dvs. pe acest site si sa ma lamuresc. Cred ca revin cu aceeasi intrebare care a mai fost pusa de alte persoane inaintea mea.
  Sunt cetatean canadian de 7 ani. Am un apartament in Romania din 2003 pe care l-am inchiriat in 2004. Platim impozitul pe venit si impozitul pe casa. In aceste conditii mai trebuie sa platim acest impozit pe CASS? Lucrez si platesc toate taxele aferente in Canada.
  Multumesc

  Răspunde
  • Dv. sunteti si cetatean roman. Important este unde aveti rezidenta. Daca sunteti rezident in Canada, nu datorati CASS. Daca aveti card de identitate romanesc valid (nu pasaport), pentru autoritatile romane sunteti rezident in Roamnia sa va vor cere sa platiti CASS.

   Răspunde
 25. Va rog sa imi raspundeti. Sunt pensioanara. Am pensia de 730 de lei. Obtin venituri din chirie din 2007. Am un apartament dat spre chirie. Mi-a venit decizie de la CASS sa platesc in jur de 1700 de lei. Legal trebuie sa ii platesc? Si daca nu trebuie sa platesc, ce am de facut?

  Răspunde
 26. Buna seara,

  Am citit raspunsurile dvs si sunt foarte utile. Aso dori sa va intreb un lucru care nu imi este clar insa: sunt cetatean roman si urmez sa plec si sa ma stabilesc in strainatate. La plecarea mea voi lasa apartamentul inchiriat si declarat acest lucru la fisc. Chiar daca voi avea o a doua cetatenie si rezidenta in alta tara cum voi putea sa imi anulez validitatea Cartii de Identitate (care expira in 2020) pentru a nu plati CASS?

  Multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Dupa obtinerea rezidentei in alta tara decat Romania, trebuie sa informati autoritatile romane despre acest lucru (Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor), care va vor retine cardul de identitate, ramanandu-va doar pasaportul romanesc pentru dovedirea cetateniei.

   Răspunde
 27. Buna ziua
  sunt o persoana ce obtine venituri dintr-o activitate liberala si am in acelasi timp un contract de munca de 2 ore pe zi.Datorez plata CASS din chirii?Va multumesc,
  Anca S. , Cluj Napoca

  Răspunde
 28. Buna ziua!

  Suntem pensionari sot-sotie cu pensia de 680 lei si 553 lei,am inchiriat un imobil fiind cooproprietari incepind cu data de 2003 mai pina in prezent mentionam ca impozitul pe venit dupa suma incasata a fost achitat la ANAF.In prezent am primit o instiintare prin care mi se solicita deciziile de impunere pentru plati anticipate si deciziile de impunere anuale emise de organele fiscale si sa justific plata pe aceast perioada 2008-2012.
  Intrebarea mea este de cind a intrat in vigoare legea a plati cass dupa inchiriere imobile?
  Pe ce perioada trebuie sa platim cass? cum calculeaza taxa?pensia+venit din inchiriere.Asa am inteles ca din 1 iunie 2008 pensionarii nu platesc taxa dupa cass,adevarat?Multumesc

  Răspunde
 29. Am prelungit un contract de inchiriere pentru anul 2012-2013 pentru care am platit impozitul. Sunt pensionara cu o pensie de 960 lei si doresc sa aflu daca platesc contributia de sanatate pentru venitul obtinut din inchiriere.
  cu multumiri

  Răspunde
 30. Am o intrebare. Daca am un contract la finante si in paralel am contract de munca pentru 1 ora pe zi pentru care platesc asigurarile sociale…in situatia asta…. trebuie sa platesc aferent contractului de inchiriere cota de asigurari sociale? (mentionez ca este un abuz sa platesc asigurarile de sanatate atata timp cat veniturile din chirii nu sunt cu risc asupra sanatatii)

  Răspunde
 31. am un teren in oras, pe care vreau sa-l inchiriez la o firma(are 500mp). daca sa presupunem ca vreau 4000 lei/luna impozitul e de 480lei?duc contractul de inchiriere la administratia financiara si platesc impozitul trimestrial?vreau sa stiu daca am inteles bine din ce am citit aici.(mentionez ca sunt salariata) multumiri anticipate

  Răspunde
 32. Bună seara,
  În perioada decembrie 2011 – iulie 2012, am închiriat apartamentul proprietate personală. Menționez că sunt casnică și cu cass-ul sunt trecută la soț ca soție fără venituri.
  Aș dori să știu dacă pentru perioada cât am închiriat apartamentul, trebuie să plătesc cass (impozitul a fost plătit)?

  Răspunde
  • In ultima vreme, urmare a actiunilor fiscului, multi cititori ai blogului pun intrebari despre modul de plata al CASS. Blogul nostru are profil imobiliar, nu fiscal. Exista articole care vorbesc si despre probleme fiscale, dar fara a intra in detalii. Ma voi abtine de la cometarii si pareri personale atunci cand intrebarile se refera la situatii particulare. Nici specialistii in taxe si impozite nu au o opinie unitara in acest domeniu. Nu vreau ca prin raspunsurile mele sa induc in eoroare pe cineva.

   Răspunde
 33. Daca am o proprietate inchiriata, (este a 3-a proprietate in ordina dobandirii) doresc sa stiu daca trebiue sa platesc impozit pe proprietate majorat?

  Răspunde
  • A doua locuinta si urmatoarele se impoziteaza majorat. Faptul ca locuinta este inchiriata nu are nicio consecinta asupra impozitului datorat pentru constructie.
   Se platesta separata impozit pe venitul din inchiriere.

   Răspunde
 34. Am un contract de inchiriere pentru care nu am platit CASS-ul. Realizez un venit brut de 9600 lei/an, fiind unicul venit pe care il am. Cat trebuie sa platesc pe anul 2012 ? Am platit impozit pe venit de 16% din cota de 7200 lei (9600-2400 cota forfetara). Trebuie sa platesc cumva la salariul minim pe economie? Asa mi s-a spus!

  Răspunde
  • Blogul nostru are un continut imobiliar. Nu va putem spune care va sunt datoriile la CASS. Tot ca va pot spune este ca, daca chiria este singurul dv. venit, datorati aceste contributii.

   Răspunde
 35. Bună ziua.
  Doresc doar să vă felicit pentru activitatea depusă pe acest site. Am avut întrebări privind calculul impozitului după chirie și m-am lămurit citind răspunsurile dumneavoastră la mesajele anterioare.
  Tot respectul.

  Răspunde
 36. Buna seara. Am incheiat un contract de inchiriere pentru un imobil, proprietatea mea si a sotului meu, privind cedarea folosintei bunului, pentru o suma motica, unei societati comerciale, al carei unic administrator este cumnatul meu (fratele sotului meu). Nemaifiind de acord cu prelungirea contractului de inchiriere, sotul meu si fratele lui, au semnat in locul meu la prelungirea contractului, pe care l-au depus si inregistrat in absenta mea la Administratia Financiara si la Registrul Comertului. Pentru semnatura in fals si uz de fals sub semnatura privata am depus plangere penala. In urma declaratiilor, unul dintre ei a recunoscut ca a semnat in locul meu. Pentru a-l scoate din imobil, mi s-a spus ca numai in instanta in civil. Pentru ca nu aveam atatia bani, am renuntat la acest sfat, gandindu-ma ca instiintand atat A.F. cat si R. C. printr-o sesizare, as putea preintampina repetarea situatiei, dat fiind faptul ca anul viitor ar expira termenul stipulat in contractul fals. Dar, surpriza! Primesc de la A.F. formularul privind declaratia pe venitul estimat care trebuie completata odata cu reinnoirea contractului de inchiriere pana in anul 2019. Am marea rugaminte de a-mi spune daca este legal sa inregistrezi un contract de inchiriere (in situatia prezentata) atat la AF cat si la RC in absenta coproprietarului si daca exista posibilitatea de a-i sista activitatea societatii in imobilul meu, doar sesizand autoritatile anterior mentionate sau ce as putea face in acest sens? Va multumesc anticipat!

  Răspunde
  • La Art. 322, in Noul Cod civil, ce a intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, “fara consimtamantul scris al celuilalt sot, niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinta acesteia”. Asadar, confrom noilor regelementari, daca este vorba de un imobil ce constituie locuinta familiei, acesta nu poate fi inchiriat de catre unul din soti fara acordul scris al celuilalt sot. Daca imobilul inchiriat nu are destinatia de locuinta familiala, atunci el nu se afla sub incidenta acestui articol din Codul civil si oricare din soti il poate inchiria singur, fara acordul celuilalt.

   Inchirierea se considera act de administrare si, potrivit Art. 345 Cod civil, fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot. Cu toate acestea, schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor. Deci, daca nu se schimba destinatia bunului, acesta poate fi inchiriat de unul din soti. Daca imobilul inchiriat nu este locuinta dv. familiala, atunci sotul dv. l-ar fi putut inchiria singur, cu conditia sa nu-i fi schimbat destinatia. Imobilul dv. are, cel mai probabil, destinatie de locuinta. Prin inchirierea catre o firma, ar fi trebuit sa i se schimbe destinatia in spatiu de birouri (ceea ce nu cred ca s-a intamplat).

   Faptul ca semnatura dv. a fost falsificata este alta problema. Nulitatea actului nu poate fi stabilita de cat de o instanta de judecata.

   De la Administratia financiara cred ca ati primit Decizia de impunere, nu Declaratia de impunere. Aceasta din urma se depune odata cu contractul de inchirere. Foarte probabil, semnatura dv. a fost reprodusa si pe formularul Declaratiei 200 pentru declararea veniturilor realizate din inchirieri.

   Registrul Comertului a inregistrat corect (pe baza contactului de inchiriere) sediul sau punctul de lucru al chiriasului.

   Răspunde
 37. Buna ziua,

  Am o garsoniera inchiriata, dar la completarea declaratiei 220 nu am bifat casuta cu cheltuieli forfetare, drept pt care am platit cu titlu anticipat impozit de 16%. As dori sa stiu daca se poate remedia situatia astefel incat sa primesc cei 4% inapoi. Eventual prin completarea declaratiei 200?
  Multumesc

  Răspunde
 38. Buna ziua,
  Daca o persoana fizica inchiriaza la o societate mai mult de 5 imobile pe acelas contract, acest contract este vazut ca un singur contract de inchiriere pe valoare totala sau mai multe contracte in functie de locatie (imobil). Daca se poate sa-mi dati si temeiul legal (in afara codului fiscal art. 61)

  Răspunde
  • Marturisesc ca situatia descrisa de dv. m-a surprins. Nu stiu cum ar putea-o califica fiscul. Practica ne va arata.
   Daca ar interpreta legea in litera ei, atunci ar trebui sa considere ca la sfarsitul anului aveti in singur contract, daca insa ar interpreta-o in spiritul ei…
   Repet inca o data: blog-ul nostru nu ofera consultatii fiscale. Nu este specificul lui. Expertiza noastra este in alta zona.

   Răspunde
 39. Buna ziua!
  Daca am incheiat un contract de chirie in calitate de locator, in perioada, sa spunem aprilie 2013 – martie 2014, cand va trebuie sa platesc prima tansa din impozit datorat? In aprilie sau in iunie?
  Multumesc!

  Răspunde
  • Un locator datoreaza impozit pentru venitul din cedarea folosintei bunului incepand cu trimistrul unrmator aceluia in care a semnat contractul de inchiriere. In cazul dv., contractul fiind semnat in luna aprilie (trimistrul al doilea), datorati impozit in trimsestrul al treilea, adica pana la sfarsitul lunii septembrie. Dupa acesta data, daca nu platiti, vi se calculeaza penalizari.

   Răspunde
 40. buna ziua, as vrea sa stiu daca s-a schimbat impozitul pentru veniturile din chirii. Pana acum era 16% din 75% din suma. Acum e la fel? Sau s-a modificat?
  Va multumesc.

  Răspunde
 41. buna ziua
  am un apartament pe care il inchiriez pe termen de un an.Vreau sa fac contract de inchiriere si sa-l inregistrez la finante.Cat va fi de plata impozitul , pe o luna, la o chirie de 450 ron. Concret cat trebuie sa platesc impozit?Acest impozit il platesc doar o data la 3 luni sau se poate plati si lunar. Se mai platesc si alte sume pe langa impozitul de 16%?Mentionez ca sunt angajata si am salariul de 500 ron.Daca fac contract pe un an, dar daca chiriasul pleaca mai repede de un an eu sunt obligata sa mai platesc in continuare impozit?Cu cat timp inainte trebuie sa anunt la finante , ca nu mai am chiriasi, pt a nu mai plati impozit?
  Va multumesc anticipat

  Răspunde
  • IMpozitul pe venitul din inchirieri este de 16% existand o cota forfetara de 25% care nu se impoziteaza, astfel incat ikpozitul pe venit este de 12% din intregul venit.
   Impozitul se platest trimestrial. Pentru ca aveti un contract de munca, nu datorati CAS, dar la declararea venitului ar trebui sa duceti la fisc si o adeverinta de salariat.
   Singura modificare legislativa adusa in 2013 in domeniul inchirierilor este faptul ca dovada declararii la fisc a contactului nu mai este stampila si numarul de inregistrare puse pe fiecare exemplar de contract, ci pe Declaratia 220, care se redacteaza a cum in doua exemplare, unul pentru fisc, si unul pentru proprietar, care va transmite chiriasului o copie.

   Răspunde
 42. Buna seara,

  Am citit toate postarile, dar nici una nu m-a lamurit in legatura cu problema mea. Vreau sa inchiriez un apartament la 2 persoane. Ambele persoane doresc contracte diferite, dar cu aceeasi valoare. Intrebarea mea este daca impozitul pe venit va fii unic sau diferit? Se va calcula la fel pentru fiecare contract? Multumesc anticipat si stima pentru blogul creat, cat si pentru administrarea lui.

  Răspunde
  • Desi teoretic, din punct de vedere juridic, este posibil ceea ce vreti dv., nu va recomad sa inchiriati apartamentul semnand doua contracte cu doua persoane diferite. Ceea ce banuiesc ca doriti dv. este ca cei doi chiriasi sa fie solidari, adica daca unul nu plateste chiria sau utilitatile, sa plateasca celalalt. O astefel ce relatie se creeaza prin fidejusiune, dar numai pentru valori mari (o gasim aplicata de banci) si este recomandabila participarea unui jurist la redactarea contractului. In cazul dv., recomandarea mea este sa cereti celor doua persoane sa decida care doreste sa semneze contractul, sa-l semnati cu acea persoana, iar cealalta sa fie responsabila fata de prima, nu fata de dv. Daca titularul de contract nu plateste, pleaca ambele persoane. Simplu, nu?
   Daca chiar vreti sa semnati cate un contract cu fiecare, atunci trebuie sa inchiriati suprafete dinstincte fiecarei persoane si folosinta comuna a dependintelor. Utilitatile se vor plati in cote precizate. Neplacerea vine din faptul ca daca unul dintre chiriasi pleaca, celalalt ramane si-si va plati in continuare numai partea lui de chirie si utilitati.

   Răspunde
   • Nu este problema contractelor, persoanele le cunosc foarte bine, deci merg pe varianta ca fiecare inchiriaza spatii separate si depandintele sunt la comun. Problema este ca aceste 2 contracte vor avea impozit egal?

    Răspunde
 43. buna ziua. ce articol folositor si la obiect ati realizat. de asemenea si raspunsurile la intrebari mi/au servit. din pacate, am mai ramas cu o nedumerire. asemeni altor cititori, sunt rezidenta in alta tara (CI am predat/o) si doresc sa inchiriez apartamentul din romania. din informatiile prinse din alte surse, inteleg ca acest venit realizat in romania din chirie, poate fi impozitat in noua tara in care m/am stabilit, unde lucrez,sunt asigurata medical si impozitata de catre stat. imi puteti spune ceva referitor la acest subiect?

  va multumesc

  Răspunde
  • Din pacate nu cunosc reglementarile din tara in care aveti rezidenta. Daca Roamania are semnat un tratat pentru evitarea dublei impuneri, ar trebui sa nu fiti impozitata si in tara in care sunteti stabilita.

   Răspunde
 44. Buna ziua.
  As crea sa stiu si eu,daca trebuie sa platesc CAS 100% pentru venituri din chirii.Propietatile sunt bun comun cu sotia,sotia plateste CAS la Mures,eu nu .Contractul inregistrat la Administratia finaciara este pe numele meu.
  Astept un raspuns.

  Cu stima si respect,
  I.Dandu

  Răspunde
  • Dupa Lege, venitul din inchiriere se imparte in mod egal intre soti, chiar daca numai unul dintre ei a semnat contractul de inchiriere, urmand ca fiecare sa plateasca impozitele aferente situatiei sale. Daca dv. averi ca singura sursa de vanit chiria, atunci datorati CAS. Faptul ca apareti numai dv. in contractul de inchiriere ar putea indeptati Fiscul sa va ceara CAS pentru tot venitul din chirie, adica si pentru partea sotiei. Justificarea lor ar fi ca ati depus Declaratia 220 cu tot venitul pe numele dv. Trebuie sa fiti atent atunci cand completati acesta declaratie.

   Răspunde
 45. Daca doresc sa inchiriez 2 garsoniere, pe numele sotiei, insa suntem amandoi proprietari si asa cum am vazut mai sus pot sa cedez dreptul de inchiriere printr-o declaratie la fisc, eu inteleg ca nu trebuie sa platesc cass, chiar daca nu am loc de munca. Insa vreau sa intreb daca ea trebuie sa plateasca CASS, in cazul in care chiar daca are carte de identitate romaneasca, ea lucreaza in Marea britanie, cu contract legal si fiind asigurata de sistemul de sanatate din tar respectiva si detine card de sanatate european eliberat de Marea britanie, care ii da dreptul sa fie folosit in orice tara din U.E. Multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Declaratie unuie dintre soti privitoare la cedarea venitului din inchiriere face legala completarea Declaratiei 220 numai de unul dintre soti, Fiscul urmand sa incaseze acelasi impozit. In cazul CAS-ului lucrurile nu mai stau lafel. Unul dintre soti ar putea avea contract de munca (si nu datoreaza CAS), iar celalalt sa aiba chiria singurul venit (si datoreaza CAS). Declaratia notariala privind cedarea venitului nu mai produce niciun fel de efecte.
   Faptul ca sotia dv. are rezidenta si lucreaza in UK nu produce efecte in Romania daca nu informati autoritatile romane despre acest lucru.

   Răspunde
 46. Sint cetatian moldovian cu rezidenta in strainatate am inchiriat un apartament in Romania am platit la financiar din 2007 pina in mai 2010. In 2012 ia venit o scrisoare fetei care e cetatinca rominca cu procura de imputernicire, prima scrisoare cu penalitati ca e datoare la CASS cu o suma de €600 e posibil asa ceva? Eu ca cetatian moldovian nu puteam plati la financiar si a trebuit sa fac procura unei persoane din romania care se ocupa de apartament contra plata €50 lunar, ma poate ajuta cineva cu un raspuns, mersi. Eu am platit la financiar 16%, si nu solicit asigurarea de sanatate de la statul roman. Mersi.

  Răspunde
  • Nu pot sa emit o parere in cazul dv. pentru ca nu stiu daca sunteti si cetatea roman si ce tip de raporturi ati stabilit prin procura cu persoana care v-a platit impozitele. Spuneti ca Fiscul ii cere ei CAS, nu dv.
   Orice procura i-ati fi dat, venitul de inchirie este al dv. si dv. datorati impozit si CAS. Asigurarea de sanatate nu este facultativa (la cerere), ci obligatorie.

   Răspunde
 47. Buna ziua Dle Tilimpea,

  daca sunteti amabil , am o nelamurire ref la inchirierea unei garsoniere.
  Am agreat cu respectivul chirias sa plateasca 300 euro .cu toate utilitatile incluse ( intretinere, electrica, cablul, tot)
  Cum pot redacta contractul astfel incat sa fie legal, sa mentioneze suma totala de 300 euro, dar eu sa platesc impozit doar pe valoarea pe
  de 150 euro, cat reprezinta chiria propriu- zisa?
  va multumesc anticipat pentru ajutorul dvs.

  Răspunde
  • Solutia este urmatoarea:
   1) la capitolul Chirie, sa scrieti ca chiria este de 150 euro/luna;
   2) La capitolul Obligatiile Locatarului sa scrieti ca se obliga sa plateasca, odata cu chiria lunara, 150 euro pentru plata tuturor utilitatilor;
   3) La capitolul Obligatiile Locatorului sa scrieti ca se obliga sa plateasca cu suma mentionata mai sus toate facturile de utilitati.
   In felul acesta se va impozita numai chiria de 150 euro, nu si banii primiti pentru utilitati.

   Răspunde
 48. am inchiriat in perioada 2008-2012 un apartament stabilind cu proprietarul o chirie de 1500 lei. acesta a declarat la fisc doar 150 lei pentru a plati mai putin… intrebarea este daca acum, in 2013, poate plati la adevarata suma?

  Răspunde
  • Este o intrebare la care nu am raspuns. Evaziunea fiscala este o fapta penala. Ma indoiesc ca fiscul iarta o astfel de fapta, chiar daca, acum, este recunoscuta si impozitul achitat retroactiv.
   Responsabilitatea este in intregime a proprietarului.

   Răspunde
 49. Buna ziua,
  Am un apartament in Romania pe care as vrea sa-l inchiriez. Locuiesc in Anglia si am si cetatenie britanica si as vrea sa stiu daca pot declara venitul pe chirie in Anglia si sa platesc acolo impozitul pe chirie. Va multumesc anticipat

  Răspunde
  • Din experienţa pe care o avem, nu cred că este posibil să închiriaţi apartamentul din România şi să plătiţi impozitul în UK.
   Nemaiavând rezidenţa în Romania, vă va fi necesar „numarul de înregistrare fiscală pentru cetăţeni români nerezideţi”.

   Răspunde
 50. Am un ap si l-am inchiriat in August anul trecut,nu s-a facut plata la Fisc pt impozit pana acum……cum putem proceda ? Il pot inregistra retroactiv?Cat datorez daca chiria e de 1700 lei.Astept raspunsul d-voastra.Multumesc!

  Răspunde
  • Nu exista o procedura de inregistrare retroactiva a contractelor de inchiriere. Faptul ca nu ati declarat la timp venitul din inchirieri nu inseamna ca nu o puteti face acum, dar consecintele sunt la latitudinea organului fiscal.

   Răspunde
 51. Ce obligatii am daca inchiriez un apartament de 2 camere la 2 pers. diferite?
  Al doilea contract daca e semnat la aceeasi adresa implica taxe suplimentare.
  Mai sus am citit ca diferenta apare la al V-lea contract.
  Cu alte cuvinte : doua contracte de sume egale se impoziteaza la fel?

  Va multumesc!

  Răspunde
  • Doua contracte cu chirii egale se ipoziteaza lafel. Schimbari semnificative apar daca numarul contractelor de inchiriere este mai mare decat cinci.
   Din punct de vedere fiscal, nu este nicio problema ca ati inchiriat apartamentul la doua persoane. Ar putea aparea probleme cu aceste doua pesoane, daca nu ati redactat cu foarte mare atentie cele doua contracte.
   Suprafetele inchiriate trebuie sa fie precizate clar, cu exceptia spatiilor comune (baia, bucataria, holul), care trebuie sa aiba folosinta comuna. Trebuie, de asemenea, precizat modul in care se vor imparti costurile utilitatilor.

   Răspunde
 52. In calitate de persoana juridica am inchiriat un spatiu de la o persoana fizica. Cel de la care am inchiriat refuza sa declare contractul la ANAF, iar eu nu pot deschide un punct de lucru in spatiul respectiv (Registrul comertului nu recunoaste ca valabil contractul de inchiriere fara declararea sa la ANAF). Sunt eu pasibil, legal, de vreo incalcare a legii ? Cum pot achita eu aceste taxe in locul celui de la care am inchiriat ?
  Multumesc frumos.

  Răspunde
  • Dv. nu incalcati legea dar sunteti in imposibilitatea practica de a va declara punctul de lucru in spatiul inchiriat. Eu cred ca proprietarul va declara venitul din inchiriere la fisc, daca ii veti spune ca veti face plangere impotriva lui. Evaziunea fiscala este caz penal.

   Răspunde
   • Multumesc pentru raspuns. Totusi, nu as dori sa ajung la vreun diferend cu el (facand plangere impotriva sa). Cum pot face sa achit eu taxa de venitul din inchiriere ? Exista vreo portita legislativa in acest sent ?

    Răspunde
 53. Buna
  am urmatoarea intrebare. Am inchiriat un apartament si am facut un contract inregistrat la fisc pe 1 octombrie 2012. Am completat atunci declaratia 220, am intrebat cum se procedeaza cu plata impozitului si mi s-a spus ca voi primi acasa o hartie.

  Intre timp nu am primit nici o hartie, si din ce citesc pe aici vad ca lucrurile stau altfel. Trebuie sa merg trimestrial la fisc pentru plata impozitului? La ce date, si cum se procedeaza exact ? Eu asteptam o decizie de impunere, daca nu se procedeaza asa, cum se procedeaza exact?

  Multumesc

  Răspunde
  • Ar fi trebuit sa primiti prin Posta Decizia de impunere. Neprimirea acestei Decizii nu inseamna ca sunteti absolvit de plata impozitului la termenele legale. Statul va va penaliza pentru intaziere. Dv. nu puteti sa penalizati Statul. Cel putin deocamdata.

   Răspunde
 54. Daca sunt student, 21 ani, necasatorit, detin un singur apartament pe numele meu, apar cu domiciliul la bunici si dau in chirie apartamentul, ce suma de impozit ar trebui sa platesc pe 250 euro?
  Astept raspuns urgent. Thx.

  Răspunde
 55. Buna ziua, am si eu o intrebare. propietarul apartamentului unde stau nu este in tara dar a lasat un act de imputernicire vecinului sau pentru a putea face contract de inchiriere si a-l declara la fisc. intrebarea mea este daca vecinul meu imi poate face viza de flotant doar cu aceste doua acte(cel de inchiriere si cel de imputernicire) sau ce ar trebui facut pentru obtinerea vizei de flotant?
  va multumesc

  Răspunde
  • Viza de flotant se obtine numai in baza contractului de inchiriere. Daca acesta a fost legal incheiat, adica daca madatarul proprietarului a avut o procura valabila la data semnarii contractlui, atunci va puteti adresa Serviciului pentru evidenta populatiei cu o cerere la care sa anexati contractul de inchiriere.

   Răspunde
 56. Suntem 2 propietari (o studenta si o salarial), vrem sa inchiriem la o firma casa , (detinem parti egale din ea), pe 100 euro/luna. contractul este pe un an. vreau sa stiu ce impozite se percep.

  Răspunde
  • Venitul din chirie se imparte proportional cu cotele de proprietate pe care proprietarii le au.
   Fiecare proprietar va plati impozitul corespunzator situatiei sale:
   1) impozitul pe chirii este de 12% din chirie;
   2) pentru persoanele care au chiria singura susrsa de venit, se mai adauga inca 5,5% CASS (asigurarea de sanatate).

   Răspunde
 57. Buna ziua,
  Am un apartament inchiriat cu 1000 lei luna. Am fost sa platesc impozitul si mi-au zis ca este 480 ron pe trei luni. Mi s-a parut cam mult, dar la fisc mi-au zis ca nu calculez eu bine (cota de impozitare si impozitul forfetar). Anul trecut acelasi apartament a fost inchiriat cu 850 lei si impozitul era 300 ron pe trimestru. Diferenta la contractul de inchiriere este de 150 lei, dar la impozit platesc cu 180 lei mai mult trimestrial.
  Sper ca puteti sa-mi dati un raspuns pentru ca de la Administratia Financiara nu am inteles nimik.

  Răspunde
  • Impozitul inca este de 16% aplicat pe venitul net, cel care se obtine dupa scaderea cotei forfetare de 25% din venit, ceea ce inseamna 12% pe venitul brut.
   Fiscul fie a calculat gresit impozitul, fie v-a calculat si asigurari de sanatate (CASS) de 5,%% (pe care le datorati daca chiria este singurul venit).
   In absenta unei adeverinte de salariat, Fiscul presupune cu nu sunteti salariat si va calculeaza si CASS.

   Răspunde
 58. Bună ziua. În decembrie 2012 am depus doua contracte fiecare de 500 de lei pt închirierea unui apartament a cărei proprietara sunt. Acum trebuie sa reînnoiesc contractele, însă până la data actuala nu am primit foaia de la administrație prin care am înțeles ca trebuia sa fiu înștiințata cu p rivire la suma datorata și termenul de plata. Daca plătesc impozitul pt tot anul pot reînnoi contractele sau voi avea probleme? Se plătesc și penalizări? Va mulțumesc

  Răspunde
  • Faptul ca nu ati primit Decizia de impunere nu va scuteste de plata impozitului. Veti plati penalizari.
   Prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere poate fi facuta chiar daca aveti restanta la plata impozitului. Doar nu o sa refuze fiscul o declaratie de venit pe motiv ca nu sunteti la zi cu platile.

   Răspunde
 59. Buna ziua,
  Am o garsoniera achizitionata prin Prima Casa pe care vreau s-o inchiriez.In acest sens, asa cum ati sugerat intr-o postare anterioara, am depus o cerere bancii de la care am contractat creditul, iar raspunsul lor e negativ!Cum procedez ca sa pot fi in legalitate?Vreau sa inregistrez contractul si sa platesc impozit.Va rog sa-mi dati un sfat.
  Multumesc

  Răspunde
  • Refuzul bancii este cam abuziv. Tenerea lor este ca, in cazul in care s-ar impune executarea silita, prezenta chirisului (care are folosinta imobilului) ar ingreuna procesul.
   Este bine sa inserati in cuprinsul contractului o clauza in care sa-l informati pe chirias de ipoteca si sa-i luati declaratia ca in cazul executarii silite de catre banca va fi de acord cu incetarea contractului si va elibera spatiul. Sigur ca un chirias mai exigent ar putea sa insiste sa obtineti acordul scris al bancii pentru inchiriere.
   Puteti sa inregistrati contractul la fisc fara brobleme.

   Răspunde
 60. Inteleg ca nu-mi trebuie la fisc acordul bancii?Eu intelesesem ca il cer avand in vedere ca este un credit Prima Casa si garsoniera este ipotecata in favoarea bancii….ca nu se poate nota chiriasul in cartea funciara fara acest acord scris al bancii si deci nici contractul nu se poate inregistra!
  Si, mai nou, trebuie facut certificatul energetic si depus la fisc impreuna cu contractul de inchiriere??Lamuriti-ma, va rog, ca nu mai inteleg nimic!
  Multumesc frumos pt ajutor si promptitudine!

  Răspunde
 61. Buna seara, d-le Tilimpea
  Va rog sa-mi raspundeti si mie la o intrebare.
  Am construit trei spatii comerciale,fiind persoana fizica,pe care vreau sa le inchiriez ulterior.Sint cetatean austriac,am si am avut intodeauna asigurare medicala,sotia are cetatenie romana dar este stabilita in Austria de 23 de ani si are de tot atitia ani asigurare medicala aici.
  In cazul acesta trebuie sa platim CASS ?
  Va multumesc

  Răspunde
  • Dupa stiinta mea, noile prevederi ale Codului fiscal, intrate in vigoare la inceputul anului 2014, prevad obligatia platii contributiei pentru sanatate indiferent de situatia contribuabilului.
   Scopul intriducetii contributilei nu este protejarea dv., ci colectarea la buget a unor sume mai mari decat inainte.

   Răspunde
 62. Va salut cu respect domnule Sorin Tilimpea! prietena mea este proprietara unui apartament in Bucuresti, este plecata din tara si am facut la notar o procura in care este specificat urmatorul lucru: „va negocia si semna cu orice persoana fizica sau juridica un contract de inchiriere sau contract de comodat a imobilului descris mai sus in conditiile legislatiei romane in vigoare, stabilind pretul locatiunii, conditiile, termenele si modalitatile de plata putand incasa totodata chiria, in care sens va da chitante descarcatoare, va putea incheia contract de inchiriere sau contract de comodat stabilind si incasand chiria(…)se va prezenta la organele competente in vederea inregistrarii contractului de inchiriere si a eventualelor acte aditionale(…)”. Intrebarea mea este daca pot incheia un contract de inchiriere in numele meu, pentru a-l putea inregistra la administratia financiara de la adresa mea de domiciliu si a plati impozitul aferent acolo. Astept cu interes raspunsul dumneavoastra! Multumesc mult anticipat!

  Răspunde
  • Procura va mandateaza sa semnati un contract de inchiriere in numele mandatului, nu al dv. Pentru a putea face inchirierea in nume propriu, ar fi trebuit ca proprietarul imobilului sa va dea dv. folosinta apartamentului printr-un contract de inchiriere sau comodat in care sa fie explicit mentionat dreptul de subinchiriere.

   Răspunde
 63. Buna ziua,
  In cazul in care un bun imobil este detinut de 2 proprietari- 1persoana detine 13/16 din apartament si cealalta persoana 3/16 din apartament . Persoana care detine majoritatea apartamentului poate inchiria bunul daca cealalta persoana nu este de acord?

  Iar in cazul platii cas/cass si impozitului cum se va proceda?
  Multumesc!

  Răspunde
  • In cazul inchirierii (ca si al vanzarii) unui imobil, toti coproprietarii au drepturi egale, indiferent de cota pe care o detin.
   Deci inchirierea nu poate fi facuta (legal) decat cu acordul scris al tuturor coproprietarilor.

   Răspunde
 64. Am avut inchiriata o garsoniera unui tanar pe perioada de 1 an in 2008-2009 unde s-a facut plata impozitului pe acel an.In aprilie 2009 ,am vandut garsoniera .Acum imi vine de plata, impozit pe instrainarea bunurilor cu o suma imensa din 2009 pana acum.Nu vor sa-mi emita un desfasurator din care sa reiasa aceasta suma si nici nu imi elibereaza o copie a actului de inchiriere unde se justifica ,ca perioada a fost determinata pe un an. Acest act nu mai este in posesia mea,deoarece am considerat atunci ,ca nu mai are valoare.Am mers cu contractul de vanzare cumparare,pentru a ma elibera de sarcini si ei ma indruma sa platesc o amenda ca nu am reziliat contractul de inchiriere la timp(cu toate ca se stipula pana cand e valabil)si apoi imi vor lua in considerare si solicitarea vizionarii desfasuratorului, in care mi se impun acele impozite.Cum pot rezolva situatia aceasta?
  Multumesc!

  Răspunde
  • Sunt prea multe necunoscute ca sa va pot da un sfat. Nu inteleg cum dupa 3-4 ani, ca din senin, fiscul se trezeste sa va ceara impozitul pe venitul din inchirieri. Da ce a facut pauza dupa 2009?
   Fara un exemplar al contractului de inchiriere nu stiu cum puteti sa-i convingeti ca inchirierea s-a sfarsit in 2009. Fiscul trebuie sa aiba un exemplar al contractului sau macar o copie a sa.

   Răspunde
 65. Multumesc ,ca mi-am raspuns ,voi merge sa depun contestatie si voi invoca legea 544/2001 privind refuzul si punerea la dispozitie a documentelor care m-ar exonera de aceste plati.Se pare, ca Anaf dispune numai de persoane necalificate care te expediaza fara solutionare.Si daca nici asa nu se rezolva invoc legea 554/2004.
  Geo

  Răspunde
 66. Bună ziua,

  În cazul în care un apartament este achiziționat prin credit ipotecar și apoi dat spre închiriere, impozitul de 12% se achita sau exista o scutire în acest timp sens în condițiile în care banii din chirie constituie rata bancara? Pot preciza ca în tari ca Franța, UK sunt asemenea scutiri care vin în ajutorul proprietarilor.

  Va mulțumesc anticipat pentru răspuns.

  Răspunde
 67. Buna ziua,

  Am semnat anul trecut un ctr de inchiriere pe persoana fizica iar chiriasul a facut investitii in spatiu in jur de 100.000 lei pt a-l putea transforma in farmacie(a schimbat fatada din termopan, compartimentarea spatiului, etc in conditiile in care spatiul mai fusese renovat in urma cu 3 ani). Cei de la finante ma pun acum sa platesc impozit la toata suma investita in spatiu ca si cum ar fi un venit pt mine. conform art62,135. In vederea determinarii venitului brut, la sumele reprezentand chiria se adauga daca este cazul si valoarea cheltuielilor ce sunt…etc.
  Vreau sa stiu daca ati mai intampinat aceasta speta si cum s-a rezolvat.

  Va multumesc!

  Răspunde
  • O farmacie nu poate functiona decat intr-un spatiu comercial. Deci, cu siguranta a schimbat destinatia spatiului, daca nu era deja declarat sptiu comercial. Fiscul calculeaza impozitul anual pe cladire in functie de valaorea acesteia. Amenajarile facute de farmacie au marit valoarea imobilului si fiscul isi vrea partea. Era de asteptat. Nu cred ca fiscul va cere sa platiti impozit pe investitia chiriasului, desi depinde de formalarile din contract. Daca amenajarile au fost partial compensate cu chiria, este posibil sa vi se ceara impozit si CASS si pentru acestea.

   Răspunde
 68. Buna ziua, doresc sa stiu daca obtin vn din inchirierea un ap nemaiavand alte venituri fiind platitor de cas ca persoana fizica mai platesc cas Multumesc

  Răspunde
 69. Daca la o garsoniera sunt 2 proprietari, amandoi sunt pensionari si vor sa o inchirieze cu 200 de euro mai platesc alte dari catre stat in afara de impozitul de la circa financiara?Li se opreste la amandoi impozit?
  Si cat plateste la suma specificata mai sus pe un an de zile. Daca putei sa calculati va rog!

  Răspunde
  • Pentru veniturile din inchirieri, impozitul si CASS-ul (sanatatea) se platesc fara nicio exceptie. Impootul este 16%, iar CASS-ul 5,5%/ Ambele se aplica pe 75% din chiarie (25% este cote neimpozitata), astfel incat „darile” totale catre stat se ridicala la aprox. 16% din toata chiria. In cazul dv. 16% din 200 euro inseamna 32 euro impozit si CASS.

   Răspunde
 70. Buna ziua,

  Am o problema, stau intr-o garsoniera pe care am inchiriat-o anul trecut.
  Am semnat contractul pe data de 21 aug 2013 si m-am mutat in 1 sept 2013.
  Eu am contractul cu datele personale si semnat de proprietar, dar nu este inregistrat la stat . Durata contractulti este de 1 an de zile 21 aug 2013-21 aug 2014 cu posibilitate de prelungire .
  Precizez ca am extrase de cont cu plata chiriei,.

  Intrebarea : Ma poate da afara mai devreme ?

  Răspunde
 71. Buna seara,
  Pentru un contract de inchiriere avut in perioada sept.2003-oct.2004, ANAF a calculat impozitul afrrent cu cota de 16% la veniturile nete (bani incasati lunar).
  In mod normal nu ar fi trebuit calculat cu o cota de 12% adica 16%x(100%-25%) ?
  Multumesc anticipat.

  Răspunde
 72. Buna ziua!
  Am si eu o intrebare. Sotul meu are dubla cetatenie, romano-americana, cu domiciliul/rezidenta in SUA, (poseda numai pasaport american nu are carte de identitate sau pasaport romanesc dar are CNP) a inchiriat locuinta din Romania, cu contract de inchiriere, unei persoane. Contractul a fost inregistarat la fisc, s-au platit toate impozitele aferente. Problema este ca in acest an, contractul de inchiriere a expirat iar in momentul in care a dorit sa il prelungeasca i s-a spus ca nu poate inchiria/ prelungi contractul din motiv de… lipsa carte de identitate! Ce se poate face in acest caz? ( sotul este singurul proprietar)
  Multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Decizia de impunere pentru veniturile din inchirieri pentru persoanele nerezidente in Romania, care nu mai au un act de identitate roamnesc (card sau pasaport) cu termen valabil, se emite in baza unui NIF (numar de indentificare fiscala). Acest NIF se elibereaza de vatre autoritatile fiscale din localitatea in care se afla imobilul inchiriat.

   Răspunde
 73. Buna ziua,
  Mama mea este pensionara cu o pensie de 470 lei. Din anul 2004 a obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor(mi-a inchiriat mie apartamentul pentru a face sediul social al unei firme). In iunie 2014 a primit decizie de impunere de Casa de sanatate pentru plata contributiei de asigurari de sanatate aferente perioadei 2008-2010. V-as ruga sa-mi spuneti daca este corect sa fie obligata la plata acestor contributii de sanatate avand in vedere legea 95/2006 varianta din 30 iunie 2008 in care se specifica ca pensionarii sunt scutiti de plata acestora.

  Răspunde
  • Aplicarea Legii nu a fost facuta in mod consecvent de Casele de Sanatate. Stiu multi pensionari in situatia mamei dv., carora li s-a cerut plata retroactiva a ACSS-ului.
   Incepand de prin anul 2010 au inceptut sa ceara pensionarilor CASS pentru veniturile din inchirieri. Acum plateste toata lumea care are venituri din inchirieri.

   Răspunde
   • Multumesc pt. raspuns. Am actionat in contencios adm decizia de impunere dela Casa de san, inca nu s-a judecat, dar intre timp mama a primit somatie de la Adm. Fin. pentru suma respectiva.Ma tem acum ca in cel mai scurt timp ii vor pune poprire pe pensie.Am depus la Adm Fin un certificat de grefa, nu mai avem posibilitatea fin sa deschid actiune si impotriva titlului executor emis de Adm. fin. As putea in cazul aceluiasi dosar sa cer judecatorului si anularea titlului executor?La adm fin toata lumea cu care am vorbit nu stiau sa spuna decat ca trebuie sa platesc, indiferent de faptul ca a fost impozitata pe drept sau nedrept.

    Răspunde
    • De ceva vreme, este in vigoare o Ordonanta de Guvern (nu sint sigur de tipul actului) prin care Fiscul este in drept sa execute contribuabilul fara sa astepta decizia instantei. Teoretic, daca veti castiga, veti primi banii inapoi.

     Răspunde
 74. Ma puteti ajuta cu un raspuns?Am urmatoarea dilema:locuiesc cu chirie intr-un apartament impreuna cu alta persoana.Avem contracte de inchiriere cu proprietarul pe o perioada de 2 ani.Avand in vedere ca noi deja ii platim proprietarului impozitul pe venitul obtinut din chiria noastra(asa a fost intelegerea la semnarea contractului;aici cred ca am facut o greseala,cand am fost de acord cu asta pt ca,din ce am inteles,nu eu trebuia sa platesc acel impozit),aveti idee cine,eu sau proprietarul,trebuie,conform legii,sa plateasca noul impozit aparut la 1 ian 2014,cu privire la asigurarile sociale de sanatate pt cei care obtin venituri din chirii?Adica,poate sa-mi impuna plata acestuia printr-o „amenintare” de reziliere unilaterala a contractului?Mentionez ca este in derulare contractul,trecand deja un an de la semnarea lui.Sper sa ma puteti ajuta/indruma .Multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Atat impozitul pe venit cat si CASS-ul sunt in sarcina locatorului (proprietarului). Chiar daca aceasta obligatie a fost trecuta in contractul de inchiriere, acest lucru nu este legal.
   Incetarea inainte de termen poate insa sa fie ceruta de proprietar, daca in contractul de inchiriere a fost mentionat acest drept.

   Răspunde
 75. Am un apartament pe care vreau sa-l inchiriez atat unei persoane juridice (o camera pt birou, de ex.) cat si unei persoane fizice (acesteia, insa, pentru o suma modica). Voi fi obligata sa platesc impozit de doua ori? exista o suma minima care poate fi stabilita drept chirie?

  Răspunde
  • Existenta a doi chiriasi diferiti, presupune doua contracte de inchiriere diferite, fara posibilitatea conectarii lor in vreun fel. Daca unul dintre ei nu mai plateste chiria, nu-l puteti executa si pe celalalt.
   Evident ca pentru fiecare sursa de vanit datorati impozit si CASS.
   Chiria minima este zero, caz in care inchirierea se cheama comodat.

   Răspunde
 76. Buna ziua

  Va multumesc ca sunteti atat de clar in expicatiile pe care de dati.
  Va rog sa i-mi spuneti daca pot pati impoxitul pe venit si CAS on line.
  Nu locuiesc in Romania si a-si dorii sa platesc prin bancking 24 toate darile la stat.
  Multumesc anticipat.

  Răspunde
  • In principiu, se poate. La Ploiesti, de exemplu, contul in care se poate plati impozitul pe chirii este RO17TREZ52120030103XXXXX. In primavara lui 2013, eu am experimentat acest mod de plata si a functionat. Pentru CASS, in luna iulie, la Ploiesti, inca nu incasau pentru ca… „nu a venit softu`”.
   Tot pentru Ploiesti, conturile bancare in care se poate plati impozitul pe cladiri le gasiti in acest document.

   Răspunde
 77. Multumesc frumos.
  Am sunat la ei si mi-au dat acest cont pe care il pun sa il folosesca si ceilalti. Este pentru Bucuresti Impozit pe venit : RO13TREZ70620030103XXXXX
  CAS 5,5% : RO21TREZ70626A212300XXXX.

  Răspunde
 78. Am un contract de inchiriere in valuta cu o societate comerciala inca din anul 2013 pe termen de 1 an ( pana in nov.2014). Contractul este declarat la fisc cu D220. Problema este ca societatea comerciala nu mi-a platit chiria. Am apelat la un executor judecatoresc care mi-a trimis scrisoare ca nu a gasit niciun cont, patrimoniu, etc. al societatii. In aceste conditii voi rezilia unilateral contractul.

  Intrebare: pe perioada cuprinsa intre data inceperii contractului din D220 si data rezilierii, fiscul va considera ca trebuie sa platesc impozit desi , practic, nu am incasat nicio suma ? Rezilierea contractului o declar la fisc tot printr-o D220 ?

  Stiu ca acest blog e specializat pe imobiliare, dar va rog si pe dv. pt. o opiniemai mult fiscala; incerc „sa-mi fac lectiile” cat mai bine inainte de a ma prezenta la fisc ( asa mi se pare corect ).

  Multumesc.

  Răspunde
  • Nu stiu daca este o regula valabila in toata tara, dar in Prahova fiscul ia in considerare o declaratie pe proprie raspundere a proprietarului privind situatia creata si sisteaza calculul impozitului. Nu precizati daca chiriasul nu v-a platiti chiria deloc sau numai in ultima perioada. Daca veti spune ca sunt multe luni ce cand nu vi s-a platit chiria va aparea suspiciunea fiscului cu consecinte imprevizibile. Un document emis de executor ar putea fi un argument suplimentar.

   Răspunde
 79. Buna ziua !
  Am un contract de inchiriere pe o perioada de un an, de la 01 august 2013 la 31iulie 2014. Inainte de axpirarea respectivului contract l-am prelungit cu inca un an prin act aditional.
  Acum fiscul imi spune ca trabuie sa platesc inpozit intreg ( cat ar fi facut pentru un trimestru intreg ) pentru doar o luna adica iulie 2014 la sfarsitul careia expira contractul si pentru cele doua luni august si septembrie din trimestru la fel ( cat ar fi facut pentru trimestru intreg ) !
  Nu inteleg de trebuie sa platesc impozit intreg pentru doar o luna din trimestru, eu am primit chiria doar pentru luna respectiva , nu pentru trei luni?

  Răspunde
  • Prin actul aditional incheiat, perioada de inchiriere are continuitate, deci si impozitul lafel. Fiscul calculeaza impozitul ca si cum contractul de inchiriere ar fi fost de la inceput pe o durata de doi ani. Impozitul se plateste in patru transe trimistriale, cu termenele scadente 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. Nu inteleg cauza nedumeririi dv.

   Răspunde
 80. Bună dimineaţa!
  În urma unei hotărâri judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă (în 2012), mi s-au restituit în natură două imobile, cu condiţia păstrării afectaţiunilor speciale, de bibliotecă şi, respectiv Primărie pentru o perioadă de minim 5 ani.
  Conform H.G. 1886/2006, modificată şi completată prin H.G. 343/2007, actualizată prin H.G. 507/2014 este stabilit cuantumul chiriilor lunare care mi se cuvin de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar conform Ordonanţei 13 din 24 august 2014 este stabilită dobânda legală datorată până în prezent.
  Vă rog să-mi spuneţi dacă datorez impozit pentru venitul din chirii în acest caz.

  Vă mulţumesc mult.

  Răspunde
  • Conform Codului fiscal, veniturile din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri) sunt impozbile: 16% impozit pe venit plus 5,5% CASS. Faptul ca primiti acum chiria pentru o perioada trecuta, nu cred ca schimba ceva.
   Ma tem ca si dobanda va fi impozitata. Daca dobanda bancara este, de ce ar rata guvernul o asemenea ocazie?

   Răspunde
 81. Legea nu face vreo deosebire intre diferitele categorii de imobile inchiriate. Taxele sunt aceleasi: 16% impozit si 5,5% CASS, aplicate pe cota de 75% din chirie (25% este fota formetara pentru care nu se calculeaza impolzit).
  una peste alta, taxele sunt 16% din chiria incasata. De CASS nu scapa nimeni!

  Răspunde
 82. As vrea sa aflu punctul Dvs de vedere in următoarea situație : eu , persoana fizica , vreau sa construiesc un imobil mai mare si sa-l dau la închiriat .Estimez un venit de 40.000 euro/an.In afara de impozitul de 16% net si CASS mai trebuie sa plătesc si TVA? Alte venituri nu as avea… Ar fi vorba de un singur imobil.Multumesc!

  Răspunde
  • Pragul de TVA este de 220000 lei/an, deci nu aveti de ce va teme. Oricum, intrarea in regim de platitor de TVA este conditionata si de numarul de contracte de inchiriere pe care le aveti la sfarsitul anului. Peste cinci contracte intrati in regim comercial si apare si contorul cifrei de afaceri. Depasiti pragul de 220000 lei, pac! vine Fiscul si va cere TVA.
   Succes!

   Răspunde
 83. Buna ziua,

  Ajutati-ma va rog cu un sfat.
  Am avut un apartament inchiriat in perioada 2005-2008, suma totala a impozitului pe chirie pe toata aceasta perioada s-a adunat la 353 lei.
  Plata pentru aceste impozite nu a fost facuta! (nu conteaza motivul de ce nu…)
  In septembrie 2014 am primit acasa instiintare(prima in toti acesti ani) ca am de plata 1200 lei.
  Mi se pare foarte mari penalitatile.
  Cei de la administratia financiara nu stiu decat sa spuna „ca asa arata pe calculator”.
  Ce ma sfatuiti in acest caz? Se mai poate face ceva?
  Multumesc.

  Răspunde
  • Din pacate, povestea dv. am auzit-o in ultima vreme de multe ori. Este adevarat ca acum, la dou-trei zile de intarziere la plata impozitelor, fiscul iti trimite somatia cu titlu executoriu, dar, in cazul dv. lucrurile sunt clare: trebuia sa platiti impozitul pe chirie. Acum, nu trebuie decat sa verificati ca penalizarile sunt calculate corect si sa platiti.

   Răspunde
 84. Fiul meu, a primit de curand rezidenta in USA iar valabilitatea cartii de identitate a expirat. Detine un apartament in Ro pe care l-a inchiriat printr-un imputernicit. Contractele de inchiriere au fost inregistrate la fisc si s-a platit totdeauna inchiriere impozitul pe venitul realizat din chirie iar din 2014 si 5,5% CASS desi nu munceste aici si nu realizeaza alte venituri in Ro. Avand in vederea schimbarea situatiei (obtinerea rezidentei in strainatate mai este necesar sa plateasca 5,5% din valoarea contractului de inchiriere pt CASS? Daca nu, ce trebuie facut? Ce acte sunt necesare si unde trebuie ele prezentate?
  Va multumesc anticipat

  Răspunde
  • Am abordat problema platii CASS de catre cetatenii romani rezidenti in statele UE (altul decat Romania) in articolul: „Platesc nerezidentii cass pe venitul din chirii?
   SUA nu este in UE, deci nu i se plica procedura desrisa. Nebeneficiind de serviciile medicale in Romania, fiul dv. (logic) nu ar trebui sa plateasca CASS, dar nu stiu ce prevede Legea pentru situatia sa. Voi incerca sa ma informez si sa va dau un raspuns.
   Din experienta pe care o avem, persoanele aflate in situatia fiului dv. platesc CASS-ul. Chiar daca legea i-ar scuti, s-ar cere cata-in-luna-si-in-stele pentru a se recunoaste dreptul de a nu plati. Oamenii merg pe drumul de minima rezistenta si platesc.

   Răspunde
 85. Buna ziua. Situatia mea este ceva mai delicata.
  In urma cu 4 luni am fost instiintat de catre ANAF ca trebuie sa platesc CASS si impozitul aferent veniturilor realizate din activitati independente, mergand la sediul AFP, am descoperit ca datorez statului suma de 3800 ron , reprezentand impozit pe venit plus penalizarile aferente intarzierilor de plata la care se adauga si modica suma de 160 ron CASS. Toate bune si frumoase din punctul lor de vedere ( ANAF), numai ca atunci cand am primit instiintarea de plata , mai exact o somatie de plata ,deplasandu ma la sediul ANAF, nu mi s a precizat de catre organul fiscal care ar fi si izvorul obligatiei mele financiare decat la modul general : un contract de inchiriere al unui spatiu locativ sau cu destinatie comerciala . Mentionez ca am depus o cerere catre institutia fiscala in cauza pentru prezentarea in original sau in copie a contractului de inchiriere invocat , intrucat nu am semnat niciodata un atare contract , nu am fost niciodata mandatat pentru o asemnea operatiune si cu atat mai mult nu am detinut niciodata un imobil in proprietate sau sub o alta calitate gen sublocatiune sau altele . Din intuitia mea presupun ca este o eroare in system sau cineva a ” dorit ” sa intre sub incidenta legii penale falsificandu mi semnatura pe un asa zis contract de inchiriere. Saptamana aceasta ma voi prezenta pentru a 4 oara la sediul ANAF pentru a mi prezenta sper contractul in cauza . Cum pot dovedi concret ca nu am avut niciun imobil in proprietate pana acum? Multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Intrebarea dv. din final este similara cu a cere cuiva sa demonstreze ca nu are aripi si ca nu poate sa zboare. Fiscul, intr-o zi, ne va spune: intrucat zburatu este impozabil, fiintele care zboara trebuie sa plateasca impzit. Si este datorie fiecarui om sa demostreze ca nu poate sa zboare.
   In urma cu doi ani, banza de date a Cesei de Sanatate a trecut la Fisc. Vorba vine baza de date. La Sanatate ne se putea spune ca au avut o baza de date. Au predat la Fisc ce au avut. Opinia mea este ca, in incercarea de a reconstitui ce trebuia sa existe demult, la Fisc s-au strecurat erori. De exemplu, un CNP gresit, a condus la concluzia ca ati avut un spatiu comercial inchiriat pe care nu l-ati avut in proprietate niciodata.
   Nu dv. trebuie sa demonstrati ca nu ati avut spatiul, ci Fiscul ca l-ati avut. De altfel, in somatia de plata ar trebui sa fie mentionat numarul contractului de inchiriere si/sau adresa spatiului inchiriat pentru care datorati impozit si CASS.

   Răspunde
 86. Mi ati confirmat banuiala, pe care de altfel o aveam si eu , in legatura cu posibila eroare materiala ce s a strecurat in activitatea desfasurata de aceasta brava institutie si sper sa mi se confirme si la nivel official de catre ANAF existenta acestei greseli

  Răspunde
 87. Oricum, vinery pe 12 , ma voi prezenta din nou la sediul AFP ,pentru , sper eu, solutionarea neintelegerilor iscate. Va multumesc pentru raspunsul dvs. prompt, informatiile furnizate si logica de a dreptul curata de care va faceti vinovat in judecarea spetelor. Promit ca nu voi ezita sa va deranjez si in viitor pe teme asemanatoare ! Va salut cu respect.

  Răspunde
 88. Buna ziua
  sunt cetatean roman am venituri din cedarea folosintei bunurilor.Unicul meu fiu nascut in Africa de Sud unde am fost casatorita si locuit vreme de 9 ani.Am pastrat cartea de identitate neavand habar care e legislatia.
  Ultima data am fost in vizita in urma cu 3 ani.
  Am viza pe pasaport temporara pe cate 2 ani-asa se da in Africa si am aplicatia pt rezidenta permanenta.
  A, ajuns in urma cu 3 sapt in tara si mi s-a sugerat sa ma inscriu in sistemul CNAS de asigurati intrucat platesc acum impozit automat prin finante.
  Mi=a venit intarzieri si penalitati pt sume datorate CNAS pe 2010 pana in 2012 iulie cand finantele au preluat platile pt CNAS.
  Va rog sa ma sfatuiti ce pot face?Nu am trait si beneficiat de nici un fel de asigurare in Romania.Am venit cred de 3 ori in vizita maximum 3 saptamani in tara la mama.
  Datorez sau nu impozit CNAS?
  Cum sa fac sau ce acte sa prezint pt a scapa de aceasta problema?
  Am tumori multiple doresc sa ma operez pe banii mei integral sunt foarte bolnava.Acum am aceasta problema restantele sunt la peste 6000 Ron.

  Va rog respectuos sa ma sfatuiti sunt disperata din cauza situatiei
  multumesc

  Răspunde
  • Speta dv. dv. este de natura pur fiscala. Blogul este unul cu specific imobiliar, problemele fiscale fiind abordate in masura in care sunt rezultatul experientei noastre sau a clientilor nostri.
   Problema CASS este una controversata. Din pacate, nu avem competenta sa dam un raspuns problemei dv.

   Răspunde
 89. Buna seara,
  Va rog sa-mi raspundeti la cateva nelamuriri. In ultimii 10 ani am muncit in Romania doar 5 luni in anul 2011 pentru ca am locuit si muncit in alte tari. Am o garsoniera inchiriata de un an in Bucuresi, dar nu stiu daca trebuie sa platesc CAS la venitul din chirie. Eu sunt actual studenta in UK si am rezidenta Italiana si CI italiana cat si romana. Sunt obligata in aceasta situatie sa patesc CAS?
  Va multumesc,
  Gabriela

  Răspunde
 90. Buna ziua. Sunt angajat la stat si doresc sa inchiriez o garsoniera in euro. Imi recomandati sa optez pentru sistemul forfetar sau real? In impozitul datorat intra si CASul?

  Răspunde
  • Calculul impozitului pentuur venitul din ichirieri se face exclusiv in sistem forfetar. Nu aveti ce alege.
   Impozitul este 16%, iar CASS-ul 5,5%. Ambele se aplica cotei impozavile din chirier, care este de 75% (se impoziteaza numai trei sferturi din chirie).

   Răspunde
 91. Buna seara
  Va rog sa-mi dati un sfat.Amenajez un Salon de infrumusetare,este propietatea mea,sint persoana fizica,urmeaza sa obtin autorizatia de functionare a spatiului si vreu sa inchiriez 10 pina la 12 posturi de lucru la persoane fizice autorizate cu PFA, coafeze…..
  Prima intrebare:
  1 .Pot trece in contractul de inchiriere de exemplu ,din cei 600lei care intentionez sa cer pe persoana: 300 lei CHIRIE si 300 lei INTRETINERE, sa platesc impozit doar pe chirie ?
  La intretinere ma refer la toate utilitatile, uzura mobilierului si a dotarilor din Salon.
  2. Avind mai mult de cinci contracte platesc ceva in plus sau pot imparti cu sotul contractele ?
  Va multumesc.
  Andrea D.

  Răspunde
  • In primul rand venitul din inchiriere este jumatate al dv. si jumatate al sotului, daca spatiul inchiriat este bun comun. Nu puteti face contracte separate, de exemplu cu trei persoane dv. si cu altele trei sotul.
   Cheltuielile de intretinere trebuie precizate ca procent din valoarea facturilor, altfel pot aparea diferente in favoarea dv. pe care fiscul o sa vrea sa le impoziteze.
   Va fi foarte dificil sa redactati un contract cu mai multi chiriasi, mai ales ca acestia, in timp, pot sa fie mereu altii, mai multi sau mai putini. Pentru fiecare schimbare va trebui sa anuntati fiscul, care va va emite cate o noua decizie si veti sfarsi prin a nu mai putea tine sirul/socoteala impozitului datorat. Eu va recomad un contract comercial. Banuiesc ca si dv. aveti o forma de organizare comerciala. Inchiriati spatiul societatii dv. (SRL, PFA, II, AF) si incheiati contracte cu fiecare colaborator in parte.

   Parerea mea este ca dv. nu veti incheia contracte de inchiriere imobiliara. Aveti un salon si inchiriati un spatiu profesional de lucru, nu x metri patrati de constructie. Contractele pe care le veti realiza sunt contracte comerciale in care, probabil, partenerii sunt PFA-uri. Exista si optiunea incheierii unor contracte de inchiririera impobiliara, dar complicatiile sunt mari si „bresele” foarte probabile. Suprafete

   Răspunde
   • Buna ziua,

    Am o mare nedumerire. Sint cetatean roman si canadian cu resedinta permanenta in Canada. Detin un imobil comercial in Romania pe care il inchiriez. Am platit la fisc ani de zile impozit si mai nou si CASS (inclusiv retraoactiv pe „regularizarea” pe 2012… ceea ce m-a indignat deoarece n-am primit niciodata vreo instiintare de plata – probabil urmeaza „regularizarea” pe 2013…).
    Intrebarea este: datorez sau nu statului roman impozit + CASS pentru venitul din chirii?

    (Ma gindesc sa mai cumpar ceva dar fara sa stiu exact la ce sa ma astept e greu de hotarit)

    Multumesc.

    Răspunde
    • Plata CASS pentru chirii este un subiect inca destul de controversat in Romania. Pentru cetatenii romania rezidenti in UE am dat raspus la intrabsarea dv. in articolul Platesc nerezidentii cass pe venitul din chirii?
     Pentru cei, ca dv., rezidenti in afara UE, nu stiu ce rspuns sa va dau. Logic ar fi sa nu platiti, daca nu beneficiati nici dv., nici familia dv., in Romania, de servicii medicale. Realitatea este insa alta. Va trebui mai intai sa platiti si , apoi, sa sa initiati o actiune in instanta pentru cautarea dreptatii.

     Răspunde
     • Observ ca e confuzie mult mai mare decit credeam daca nici un expert nu poate sa se pronunte.

      Multumesc foarte mult pentru raspuns.

      Acuma intrebarea mea era si pentru impozit. Aceleasi reguli si aceeasi confuzie domnesc si aici ?

      Thanks again.

 92. Buna ziua,

  Detin mai multe imobile in coproprietate cu sotia,
  De asemenea detinem un S.R.L. – declarant ca micro, neplatitor T.V.A., avand cod CAEN respectiv.
  Este legala urmatoarea relatie?
  P.f. incheie un contract de comodat cu P.J.
  P.J. inchiriaza catre terti.

  Răspunde
  • Da, este legal ca dv. sa incheiati un contract de comodat cu firma, pentru ca apoi acesta sa subinchirieze. Trebuie insa sa mentionati explicit dreptul de subinchiriere si durata comodatului sa fie cel putin egala cu ce a subinchirierii. Trebuie insa sa aveti grija ca activitatea de inchiriere imobiliara sa fie cuprinsa in statutul firmei.

   Răspunde
 93. Buna ziua,pentru inregistrarea unui contract de inchiriere cine trebuie sa mearga sa declare la Administratia Finantelor Publice, locatarul sau chiriasul, ori impreuna?

  Răspunde
  • Inregistrarea contractului la fisc este de fapt declararea venitului din inchiriere. Obligatia este deci a proprietarului. El are venit, el trebuie sa plateasca impozit. Contractul de inchiriere este valabil si neinregistrat la fisc. Nu are insa titlu executoriu.Detalii AICI.

   Răspunde
 94. BUNA ZIUA.SUNT UN DOMN DIN MOISEI MARAMURES AS DORI SA FAC O INTREBARE. SUNT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA PE CRESTERA OVINELOR SI BOVINELOR.MI SA CERUT PENTRU PENTRU UN PROIECT SA O INREGISTRZ LA FINANTE SA IMI ELEIBEREZE CERTIFICAT FISCAL PE PFA CACI NU AM DATORI.INTREBAREA MEA ESTE.DE CE LA FINANTE MI SA CERUT SA DEPUN DOUA DECLARATI SI PE PERSOANA FIZICA SA PLATESC TAXE DUPA EFECTIVUL DE ANUMALE ,SI PE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ALT FORMULR ADICA 220 SI 221 DACA EU SUN PFA.MI SA LUAT PENTRU PERSOANA FIZICA CU TOT CU CAAS SUMA DE 665 PLUS CASS 228 DUPA EFECTIVUL MEU DE ANIMALE.SI ALTA DECLARATIE 220 PE PFA.LAMURITIMA VA ROG DACA DORITI TRIMIT COPII XEROX PRIN FAC ORICE NUMAI SA MA LAMURITI.DE CE SE PLATESC TAXE SI PE PERSOANA FIZICA SI PE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DIN MOMENTUL IN CARE EU SUNT PFA.MULTUMESC DE RASPUNS.

  Răspunde
  • Calculul impozitului/taxelor pe PFA se face dupa CNP, nu dupa codul fiscal. Daci, cand va prinde ANAF-ul va pune sa platiti tot: si pentru PFA si pentru persoana fizica. Eu cred ca aceasta este explicatia.
   Totusi, intrebarea dv. excede cadrul problematicii acestui blog (imobiliar, nu fiscal).

   Răspunde
 95. Buna ziua! Am un contract de inchiriere anual care se termina pe 30 Apr si se prelungeste de la 1Mai. De la fisc mi s-a spus ca pentru trimestrul II (1Apr – 30Iun) trebuie sa achit de doua ori pentru ca sunt doua contracte active in aceasta perioada. Este normal sau este un abuz? Daca platesc, exista posibilitatea sa-mi fie returnata o parte din suma in urma unei recalculari la sfarsit de an? Multumesc!

  Răspunde
  • Pare a fi o neintelegere. Eu nu pricep unde este suprapunerea. Puteti face o declaratie rectificativa in care sa le spuneti explicit „30 aprilie este ultima zi in contractul 1, iar 1 mai este prima zi din contractul 2”.
   Cum sa fie doua contracte, daca al doilea este act aditional la primul, pentru prelungirea termenului?

   Răspunde
 96. Buna ziua,
  Am inchiriat un ap de 3 camere. As dori sa stiu ce acte trebuie sa depun pt calculul impozitului si cum se calculeaza acesta.
  Va multumesc!

  Răspunde
  • Declaratie de venit D220 trebuie insotite, de copia titlului de proprietate (de regula, contractul de vanzare-cumparare), copia cardului de identitate al locatorului si un exemplar al contractului de inchiriere (care ramane la fisc).
   Calculul impozitului este simplu: 16% impozit si 5,5% CASS, ambele aplicate asupra venitului impozabi, care este 75% din venit (incepand cu 2016 acesta cota va fi de 60%).
   Detalii AICI.

   Răspunde
 97. tatal copilului are 20 de cam pe care le inchiriaza pe timpul verii .pensia de intretinere la copil este de 25% din venitu lui net pe luna.el inchiriaza doar 2-3 luni pe an.LA fisc pe 2015 mi-a dat.venit impozabil 34397 -impozit 5504 .transf propr.imob vanzare-cumparare venit impozabil 24300-impozit 730 .transferpropr.imobiliare vanzare-cumparare venit impozabil 24913 -impozit 748.Va rog ajutati-ma,cum pot calcula cei 25%pentru pensia copilului.se aduna venitul impozabil.toate 3 ?din venitul impozabil se scade impozitul si ramane net.sau venitul net este suma aceea unde scrie venit impozabil.nu stiu.Va multumesc!

  Răspunde
  • Intrebarea dv. este total in afara zonei imobiliare, care este domeniul de iteres al blogului.
   Dar este bine sa stiti ca pentru a obtine un raspuns clar trebuie sa formulati intrebarea lafel de clar, lucru care, in cazul dv., nu este asa.

   Răspunde
 98. Buna ziua!
  Am o intrebare: Cum e mai bine sa fac contractul de inchiriere a unui spatiu comercial intre o persoana fizica si o Intreprindere individuala:
  1. Direct din persoana fizica( ce impozite platesc>)
  2. Sa cedez spatiul printr-un contract de comodat catre o firma de-a mea si sa fac un contract de inchiriere intre 2 societati comerciale neplatitoare de TVA>
  Multumesc,

  Răspunde
  • Raspunsul la intrebarea dv. depinde de definitia obiectivului „Cum este mai bine?” Ca persoana fizica aveti un impozit 16% si CASS 5,5%. Ca firma, impoztarea depinde de felul firmei, platitoare sau sau neplatitoare de TVA, microintreprindere sau nu etc. Pe dividende de mai platesc iaria 16% si CASS. Daca este vorba despre o constructie obisnuita, nu venituri „normale”, eu recomand inchirierea directa, ca persoane fizica.

   Răspunde
 99. Buna ziua. Va rog mult sa ma ajutati cu o informatie. Doresc sa inchiriez un spatiu comercial ca persoana fizica si sa il subinchiriez unor PFA care isi desfasoara activitatea ca salon de infrumusetare. Din pacate chiria pe care o platesc eu este mai mare decat suma pe care o adun prin subinchiriere. In acest caz daca eu platesc chirie pe acest spatiu mai mare decat incasez de la subchiriasi, platesc impozit pe suma incasata , desi eu sunt pe pierdere? Ma gandesc ca ar fi ca o balanta de venituri si cheltuieli ale unei firme care e negativa. Eu sunt angajat la o societate si platesc CAS.
  Multumesc

  Răspunde
  • Daca nu aveti profit in aceasta intreprindere, inseamna ca nu ati avut un plan bun de afacere. Abandonati. Nu puteti cere statului sa va pasuiasca de la plata impozitului pentru ca nu aveti profit.
   Faceti acelasi lucru ca SRL si nu veti plati impozit pe profit (pentru ca nu aveti), dar va paste falimentul, executarea silita etc. Poate din 2016, cand cota forfetara pentru veniturile din inchirieri va creste de la 25% la 40% veti avea mai mult spor.

   Răspunde
 100. BUNA ZIUA. VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS! AM UN SPATIU INCHIRIAT ,EU SI SOTUL SUNTEM ASIGURATI PENTRU CA LUCRAM ,MAI TREBUIE SA PLATIM ASIGURARI DE SANATATE SI DIN CHIRIE

  Răspunde
  • Da, chiar daca platiti CASS ca angajati, trebuie sa paltiti CASS se pe toate veniturile din chirii.
   Exista si o veste buna: din 2016, cota de deducere forfetara creste de la 25% la 40%, astfel incat totalul taxelor datorate devine 12,9%, cam lafel ca si atunci cand nu se platea CASS dar cota forfetara este de 25%. Atinci, totalul taxelor era 12,8%.

   Răspunde
 101. Buna seara, am si eu o intrebare, am 50 % dintr-un apartament, si 50% are fetita mea de 12 ani …..pot sa fac un contract de inchiriere unei persoane pe apartament.

  Răspunde
 102. Multumesc pentru raspuns, mai am o intrebare, pot face 2 contracte de inchiriere pe o garsoniera cu o singura camera?

  Răspunde
 103. buna ziua!
  am citit toate comentariile la acest articol si tot am ramas cu niste nelamuriri asadar va cer ajutorul in ce priveste situatia mea:
  eu si concubinul meu detinem un apartament in cota 50% proprietar fiecare.dorim sa-l inchiriem,vom plati fiecare separat impozit pe venit si cass?(el plateste deja cass).
  si inca o nelamurire:cum poate fi redactat contractul de inchiriere daca suntem doi proprietari?
  va multumesc si astept raspunsul d-voastra!

  Răspunde
  • Contractul de inchiriere se va face cu doi locatori (obligatoriu), precizandu-se care este chiria primita de fiecare. Pentru venitul incasat, fiecare proprietar plateste impozit si CASS.

   Răspunde
 104. Buna seara , La multi ani si un an minunat , cu multe realizari.
  Detin impreuna cu fratele meu o proprietate (apartament) in cota de 50%fiecare,pe care am inchiriat-o unei persoane juridice , ce desfasoara activitati de turism.
  1. Daca declaratia la fisc este pe suma intreaga a chiriei lunare(anuale) , cum se calculeaza impozitul datorat de catre noi la stat(se platesc cei 16% lunar sau anual?)
  2. Noi suntem amandoi studenti, eu masterand si fratele in ultimul an , insa la o Universitate din U.E. Mai platim CASS-ul?
  3. Inainte de a deveni noi 2 proprietari , proprietatea fusese inchiriata pe un an fiscal(asa a fost facuta declaratia la fisc) dar, vanduta catre noi la jumatatea anului.Mama( fost proprietar) a fost instiintata sa plateasca (la inchiderea anului fiscal) impozitul aferent inchirierii bunului , pe tot anul, chiar daca imobilul fusese instrainat cu mai bine de 7 luni inainte.Se poate recupera acest impozit platit pe o perioada in care dansa numai era proprietara spatiului si nu a mai incasat chirie?
  Multumesc frumos pentru raspuns, sper sa ma puteti lamuri.

  Răspunde
 105. Buna ziua,

  Am inchiriat un apartament in Octombrie 2015 pentru 1 an si am inregistrat contractul la ANAF. Tot atunci am depus declaratia D220 pe anul 2015 ce continea sumele pentru cele 3 luni din 2015. In aceste conditii mai trebuie sa depun inca o declaratie D220 pana la 31 Ianuarie pentru cele 9 luni de contract din 2016? Sau fiscul calculeaza in continuare pe baza inregistrarii din 2015?

  Multumesc,
  Radu

  Răspunde
 106. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspus!
  Am avut incheiat un contr de Comodat pe apartament in anul 2009 pe termen de 5 ani cu o Firma .
  Acest Ctr a expirat 2014, dar SEDIUL Societatii figureaza la Registrul Comertului la aceasi adresa el nefiind prelungit de catre mine cu nici un fel de Act Adit.
  In cazul acesta cum as putea sa/l scot de a Registrul Comertului .
  Va multumesc ,
  Astept raspuns la adresa se email po************@ya***.com

  Răspunde
  • Radierea unei firme, altfel decat la cererea reprezentantilor ei, se poate face in doua feluri: 1) de catre o instanta de judecata, la carerea unei parti interesate (de exemplu, dv.) sau 2) la initiativa Registruilui Comertului, dupa trecerea unei anumite perioade de timp (nu stiu sa va spun care anume). O firma al carei sediu este expirat este din oficiu radiata de Registrul Comertului.

   Răspunde
 107. Sunt cetatean roman si lucrez in strainatate cu contract de munca (Orientul Mijlociu), am viza de rezidenta in statul respectiv iar angajatorul imi plateste asigurarea de sanatate obligatorie in acel stat, dar si o asigurare de sanatate internationala valabila si in Romania ce incadreaza aproape toate cazurile, cu o acoperire de peste 60.000 $. Nu folosesc sistemul de sanatate romanesc pentru ca vin doar in concediu iar daca l-as utiliza as folosi asigurarea internationala pe care o am de la angajator.
  In cazul meu trebuie sa platesc asigurare de sanatate in romania sau trebuie sa justific cu ceva documente?

  Multumesc anticipat

  Răspunde
 108. am un apartament inchiriat si declarat la fisc …cum pot afla online daca este platit impozitul .??am pe cineva care imi plateste dar as vrea sa controlez….va multumesc….eu fiind plecata din tara

  Răspunde
 109. Buna ziua,
  va rog sa ma ajutati cu o informatie.
  Detin un Salon de Infrumusetare si inchiriez mai multe posturi de lucru la persoane cu PFA.
  Eu sint persoana fizica.Toate cheltuielele de intretinere le achit eu .
  Cum as putea sa formulez un contract de inchiriere sa platesc impozit doar pe chirie nu si pe intretine.
  De exemplu la o chirie de 450 lei ,50 lei sa fie intretinere.
  Trebuie sa-i justific la Cent pe cei de inretinere?
  Va multumes mult.

  Răspunde
  • In contractul de inchiriere trebuie sa separati chiria de utilitati in articole separate. Fiscul impoziteaza numai chiria.
   Contractul pe care il incheati insa dv. este unul fosrte special. De fapt inchiriati cu titlu de folosinta exclusiva numai „scaunul”. Toate (sau aproape toate suprafetele imobilului avnd statutul de folosinta comuna). Nu este un contract de inchireire proprie-zis. Dar la intrebare v-am raspuns.

   Răspunde
 110. Buna ziua. Sunt pensionara si locuiesc in Italia.Am un apartament in Romania pe care as dori sa-l inchiriez. Privind calculul impozitului am inteles cum se calculeaza din raspunsurile dumneavoastra,dar nu stiu daca eu, ca pensionara, trebuie sa platesc CASS.Multumiri anticipate

  Răspunde
  • Pentru chirii, in Romania, toate lumea plateste CASS. Incazul dv. particular, nefiind rezindenta in Romania si nebeneficiind de servicii medicale, cred ca o cerere depusa la fisc, insotita de acte doveditoare cum ca sunteti asigurata in Italia, ar putea avea sorti de izbanda si sa fiti scutita de plata CASS.

   Răspunde
 111. BUna ziua , am inchiriat un AP , proprietate personala dobandit dupa casatorie, si vreau sa l inchiriez . Trebuie sa depun si eu cat si sotia declaratia de venit ?
  Multumesc

  Răspunde
  • Da, obligatie de declarare a venitului este individuala. Ambii soti trebuie sa depuna declaratie la fisc.
   Practic, am intalnit adesea situatia in care declaratia a facut-o numai unul dintre soti, pe motiv ca impozitul este acelasi. Da, este acelasi, dar Legea spune ca fiecare persoana care are surse de venit trebuie sa le declare.

   Răspunde
 112. Buna ziua, sunt angajata iar de anul trecut din octombrie am dat spre inchiriere o garsoniera. Nu stiam ca pot fi scutita de plata CASS. Acum as putea sa recuperez suma aferenta CASS? Cum trebui sa procedez?

  Răspunde
 113. Eu am inchiriat locuinta pentru a plati rata la banca pentru locuinta respectiva nu se aplica nicio scadere de la impozit intrucat acesti bani se duc pe rata de 850 chf . cred ca ar trebui sa se faca o scadere la impozit care ne cocoseaza .

  Răspunde
  • De ce un apartamentul cumparat cu credit bancar ar trebuie sa beneficieze de reducere de impozit? Banca este o entitate privata. O persoana care cumpara „din economii”, nu ar fi discriminata/nedreptatina?

   Răspunde
 114. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu o informatie.
  Sint cetatean roman rezident in Austria iar sotul meu este cetatean Austriac.
  Am facut un contract de inchiriere si urmeaza sa mai facem citeva contracte.
  Sintem impreuna propietarii unui spatiu comercial ca persoane fizice si inchiriem la PFA .
  Eu am facut primul contract numai pe numele meu, pentru ca mi-am facut o resedinta pe un an in Romania.
  Intrebarea este:
  Ce este mai bine sa fac in privinta sotului,o declaratie la Notar ca cedeaza intregul venit din chirie sau sa-si faca NIF.
  Noi am vrea sa depunem la Fisc o cerere ca nu sintem asigurati in Romania si nu trebuie sa platim CASS.
  Va multumim,

  Răspunde
  • Ambele solutii amintete sunt posibile. Eu as opta pentru cea cu imputernicirea dv. si declaratia de cedare a veniturilor din chirie. Este birocratie mai putina. Daca optiati pentru aceasta solutie, si problema CASS se rezuma la persoana dv.

   Răspunde
 115. Am închiriat un spatiu din locuința proprietate personală ,sunt angajata cu carte de munca si mi se rețin toate taxele la stat inclusiv cass,ce impozit trebuie sa plătesc (cass ?)

  Răspunde
 116. Stiu ca s-a mai discutat subiecte asemanatoare dar nu imi e foarte clar un lucru si: anume cheltuielile deductibile in cazul inchirierii unui imobil de catre o persoana fizica.
  Exista anumite cheltuieli care sunt scutite de impozitul pe venit cum ar fi: Impozit pe imobil, asigurare, modernizari? Sau doar reducerea respectiva pe baza impozitului forfetar in care ar trebui incluse acestea?

  Totodata m-ar interesa daca ar fi vre-o diferenta in cazul inchirierii de catre o persoana juridica? In acest caz exista mai mule cheltuieli deductibile care ar ar putea fi scutite de plata impozitului? Ar putea intra si rata bancara in cazul persoanelor juridice?

  Va multumesc anticipat.

  Răspunde
  • Nicio cheltuiala nu este deductibila in cazul inchirierii unui imobil. Toate cheltuielile sunt luate in considerare in cote forfetara de 40%. Nu exista diferente fiscale intre inchirierea facuta unei persoane fizice si unei persoane juridice. Se plateste aceleasi impozit si CASS.
   O diferenta totusi exista: in cazul inchirierii unei persoane juridice (care isi va desfasura activitatea in spatiul inchiriat) impozitul pe cladire va fi mai mare.

   Răspunde
   • Deci sa inteleg ca pot sa uit de gandul ca ratele bancare pentru un apartament dat in chirie pot fi deductibile? Pe siteul anaf exista un calculator care are camp numit „Cheltuieli deductibile – REAL”, acela pentru ce e?
    Faza e ca desi unicum meu imobil pentur care platesc rate, daca il dau in chirie si mai platesc si impozitele, rezulta ca cheltuielele totale imi cresc(in sensul ca platesc mai mult decat daca as plati doar rata). Si avand in vedere ca unde stau eu, platesc chirie care e impozitata, tot ce fac eu – e sa platesc impozite la stat, pur si simplu, pentru ca exist.

    Răspunde
    • In ultima sa forma, codul fiscal prevede o cota forfetara de 40% pentru care nu se percep impozite. Din aceasta cota se platesc politele de asigurare, comsioanele de intermediere si, eventual, ratele bancare (o parte din ele). Mie, sa platesc mai putin de 13% impozit din tot ce primesc chirie, mi se pare rezonabil.

     Răspunde
 117. Buna ziua
  pt un ap cu 2 camere Bucuresti inchiriat cu 280 e pe luna propr este pensionat pe caz de boala 400 lei pensia cat ? si daca plateste impozit pe venit?
  multumesc

  Răspunde
 118. buna ziua,

  am o garsoniera luata prin credit ipotecar in 2008 si as vrea sa o inchiriez, (deoarece nu mai locuiesc acolo) dar in cotractul de ipoteca e un paragraf prin care banca nu-mi da voie sa inchiriez. Ce as putea sa fac?
  multumesc

  Răspunde
 119. Buna ziua va rog din suflet sa_mi spuneti cat trebuie sa platesc pt un contract de 6 luni cu o chirie de 800ron pe luna cum platesc si cat va multumesc

  Răspunde
 120. Bună ziua domnule Tilimpea
  Doresc cu toata multumirea, să vă aduc laude,sa va felicit pentru indrumarile si explicatiile foarte clare pe care le oferiti tuturor crestinilor.Am fost interest si eu de anumite nelamuriri legate de inchirierea unei propietati .Urmarind comunicarile si citind răspunsurile dumneavoastră la solicitarea celorlalti cetateni,am solutionat si cauza mea.
  Cu deosebita consideratie,stima si respect.

  Răspunde
 121. Buna ziua domnule Tilimpea,
  Am si eu cateva intrebari pentru dumneavoastra daca sunteti amabil.
  Vreau sa inchiriez un teren începând cu 1 iulie 2017 pentru 1 an cu 1000 euro/luna.
  Mentionez ca am 78 de ani, nu sunt pensionara(am fost toata viata casnica) si coasigurat (sotul meu este pensionar).
  1. Ce impozit trebuie sa platesc pentru venitul din chirie? si când se plateste.
  2. Trebuie sa platesc si la casa de asigurari?Cum sa procedez?
  Va multumesc.

  Răspunde
 122. Buna ziua tocmai am încheiat un contract de închiriere cu proprietara unde locuiesc…as vrea sa stiu cine plătește impozit pt bani…eu sau proprietarul???Ea a spus că eu ca si chiriaș trebuie să plătesc pt banii care ai dau ei…lamuritima ca habar nu am

  Răspunde
  • Fiecare cetatean trebuie sa plateasca impozit pentru venitul pe care il obtine. Evident, proprietara datoreaza statului impozit si CASS. Dar daca numeneai sustine ca este datoria dv., ati putea-o lasa sa creada asa. Va veni vremea sa se convinga singura (sau sa o convinga altii!) ca nu este asa.

   Răspunde
 123. This post will assist the internet people for setting up new website or even a weblog from start to end.
  It’s also not uncommon for the site to show you people living thousands of miles away, so it might require more patience if you’re looking for an Per-person connection. https://www.bedirectory.com/SF_333027.html Indicatori sulla dating si deve sapere

  @eerwq

  Răspunde
 124. Best gifts under $50 for everyone on your list Yes, it’s possible to give them something they’ll love without obliterating your budget. https://www.reddit-directory.com/FM_588898.html

  The crime gangs also declared war on the government when Noboa announced a state of emergency following the prison escape on Sunday of one of Ecuador’s most powerful narco bosses. https://www.cheaperseeker.com/u/cristinabradley

  В The site hosts regular events for mature singles Sopra your area, where you can meet likeminded people. Feeling shy? You can bring up to three friends with you for moral support. http://chat.bomjtrek.site/christyakhur

  Riserva stai cercando l’anima gemella devi sapersela cavare il quale Facebook Dating ГЁ tra poco le app Secondo appuntamenti piГ№ utilizzate dagli utenti e entro le migliori Per mezzo di circolazione. Verso utilizzarla potrai atteggiamento citazione all’impegno nato da Facebook, non dovrai scaricare nient’altro. http://qart.travelpoint.ge/user/ChristoperHamilt/

  trenta siti piГ№ visitati d’Italia, nel quale risponde da semplicitГ  a migliaia nato da dubbi nato da campione informatico. Ha pubblicato per Mondadori e http://roof22.ru/user/WillianWashburn/

  Che da qua dici? Sei pronto Durante approfondire Facebook Dating? Non lasciarti sopraffare dalla timidezza: né c’è nulla nato da malafatta nell’analizzare il attività e vedere essenza offre. http://rasstrel.ru/bortovoy-zhurnal/amerikanskie-dengi.htm

  Greece will legalise marriage and adoption by same-sex couples, the prime minister said on Wednesday, but gave risposta negativa timeframe on the sensitive issue Sopra the staunchly Orthodox Christian state.Per mezzo di the 27-member EU, 15 states have legalised same-sex marriage and 16 permit adoption. http://mail.aquarius-dir.com/OZ_403051.html

  With more than 35 million members, Verso the company, Zoosk features Behavioral Matchmaking technology—which supposedly learns from user activity to create better matches. http://dallaswomenmag.xyz/blogs/viewstory/310355

  Tornando nella foglio Contatti, su a dritta è verosimile cliccare sui tre puntini e scegliere “Rassegna le conversazioni disattivate”. http://classdirectory.homedirectory.biz/details.php?id=258157

  There’s far more detail on eharmony about potential matches than the more superficial and casual dating apps like Tinder. https://serials.monster/user/IngeborgN14/

  Foto che tutte le persone insieme cui c’è condizione il incontro. E’ credibile cliccare tornare sopra queste Secondo iniziare una conversazione oppure Attraverso vagare a assistere ancora il ad essi contorno. https://serials.monster/user/JacksonSkipper7/

  Some dating sites are more expensive than others, so it’s important to consider your budget and desired subscription length while looking for the right site for you. https://ussurtaigadv.ru:443/nasha-produkciya/kursi/kurs-lecheniya-onkologicheskikh-zabolevanij-kurs-1-detail.html

  Per addition to testing each app ourselves, we read user reviews and enlisted the expertise of our seasoned Sex & Relationship writers. By incorporating various viewpoints, we ensure our recommendations are grounded Per mezzo di real experiences and reliable expertise. http://www.directory8.org/details.php?id=269076

  eharmony’s advanced compatibility matching system uses a scientific approach to help you find the perfect Socio. Here’s why we chose it:
  Usually, paid subscriptions allow you to do things like browse anonymously, see who matches with you before you match with them, and use more advanced filters. Among the apps we recommend, there are various degrees to what is available with a free account. https://directory10.populardirectory.org/CL_258654.html Non nota proposito di fatti dating

  @eerwq

  Răspunde
 125. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
  look also at my pages and give a rating

  XEvil is an easy, speedy and convenient plan for absolutely computerized recognition and bypass in the vast majority of captchas (CAPTCHAs), with no have to have to attach any 3rd-celebration services.

  The program Just about absolutely replaces providers such as AntiGate (Anti-Captcha), RuCaptcha, DeCaptcher and others. At the same time, it considerably exceeds them in recognition speed (ten moments or even more) and is totally free of charge.

  http://powelcorp.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=76687 fast indexing engine
  https://ablue-global.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4258324 fast indexing of links html

  @d@=

  Răspunde

Lasă un comentariu