Construcții mai simple în mediul rural

𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢ț𝐢𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐥𝐚𝐱𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥.
În ședința din 29 martie 2023, Guvernul României a aprobat un proiect de Lege care vizează Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Această inițiativă legislativă va permite emiterea autorizațiilor de construcție mult mai rapid și mai eficient, eliminând birocrația excesivă. Termenul de emitere a autorizațiilor de construcție, care în prezent poate dura chiar și un an, va fi redus la 65 de zile.

Această lege va reduce, de asemenea, termenele de aprobare a Planurilor Urbanistice Generale (PUG) și Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), precum și termenele de elaborare a studiilor de fezabilitate. Mai mult, se va crea o platformă digitală națională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și a autorizațiilor de construire, prin intermediul unui ghișeu unic național al construcțiilor. Această platformă va elimina suprapunerile și contradicțiile dintre bazele de date și strategiile de dezvoltare ale diferitelor instituții, facilitând și simplificând procedurile pentru obiectivele majore de investiții.

Această lege va impune, de asemenea, reguli mai stricte pentru construcțiile fără autorizație și va asigura calitatea în construcții. Procedura de regularizare a construcțiilor ilegale va fi supusă unei taxări mai mari de zece ori decât cea existentă, ceea ce va aduce beneficii importante bugetelor locale.

Actul normativ va introduce, de asemenea, o taxă de echipare edilitară pentru dezvoltările mari, care va fi plătită către bugetul local și va fi destinată infrastructurii edilitare, rutiere, sanitare, educaționale. Această măsură va asigura că noile dezvoltări urbane vor fi însoțite de infrastructura necesară, cum ar fi drumuri, cabine medicale, creșe, grădinițe și școli, pentru o locuire confortabilă și completă.
Sursa: https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpacodurbanism29032023

Lasă un comentariu