Contractul de vânzare cu abitație viageră și cel de rentă viageră

În lumea dinamică a tranzacțiilor imobiliare, contractul cu abitație viageră și cel de rentă viageră reprezintă opțiuni mai puțin întâlnite în domeniul vânzărilor de locuințe. Contractul cu abitație viageră este o variantă a contractului de vânzare în care se constituie un drept de abitație în favoarea vânzătorului (sau a altei persoane). De obicei, scopul vânzării este obținerea de către vânzător a dreptului de fi întreținut in schimbul bunului imobil, păstrând totodată dreptul de folosință asupra bunului înstrăinat. Contractul de rentă viageră lasă (de obicei) folosința vânzătorului, în schimbul unei sume de bani și a obligației cumpărătorului de a-i plăti periodic o suma de bani pana la decesul vânzătorului.

Contractul de rentă viageră este reglementat în Codul civil la articolele 2242-2253, iar cel de întreținere la articolele 2254-2263.

1. Contractul de vânzare cu abitație viageră

1.1  Noțiuni generale

Abitația este unul dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate imobiliar. Contractul de vânzare imobiliară cu abitație viageră, cu sau fără clauza de întreținere, este o formă particulară de vânzare imobiliară in care prețul constă într-o sumă de bani (mai mică decât in mod normal), păstrarea de către vânzător (sau a altor persoane) a dreptarului de a locui in imobilul vândut (sau doar  într-o parte a lui) pe tot timpul vieții. Abitația este un drept care nu se moștenește. Este constituit doar pe timpul vieții neoficiatului.

Contractul de vânzare imobiliară cu abitație viageră poate include o clauză de întreținere care stabilește responsabilitățile cumpărătorului și ale vânzătorului în ceea ce privește întreținerea și reparațiile necesare ale proprietății.  Clauza de întreținere se poate referi nu doar la întreținerea imobilului, ci și la furnizarea de alimente, medicamente și servicii sanitare pentru vânzător. Cumpărătorul poate fi responsabil pentru toate aceste aspecte, ceea ce poate implica costuri semnificative. Neînțelegerea deplina drepturilor si a obligațiilor care decurg din contractul (sau clauza) de întreținere poate genera litigii a căror rezolvare in instanțele de judecata poate dura mult si fiind însoțite de costuri mari.

Intra-un contract de vânzare cu abitație viageră, cumpărătorul devine proprietarul legal al imobilului (asupra nudei proprietăți), dar cu condiția respectării dreptului de locuire al vânzătorului. În felul acesta, vânzătorul beneficiază de lichiditatea financiară prin vânzarea proprietății, menținându-și în același timp dreptul de a locui în imobil pe tot timpul vieții sale.

1.2 Riscuri și Responsabilități pentru Cumpărător

Cumpărătorul trebuie să respecte dreptul de locuire al vânzătorului și, dacă există o clauză de întreținere, să se conformeze obligațiilor stabilite în aceasta.

1.3 Avantaje pentru Cumpărător:

Cumpărătorul poate beneficia de un preț de achiziție mai avantajos, având în vedere că proprietatea este încărcată cu dreptul de locuire al vânzătorului.

1.4 Considerații Legale:

Este crucial ca termenii și condițiile contractului să fie clar definiți și înțeleși de ambele părți, iar consultarea cu un avocat specializat în drept imobiliar este recomandată pentru a asigura protecția intereselor fiecărei părți.

Contractul cu abitație viageră, cu sau fără clauza de întreținere, oferă o soluție flexibilă pentru vânzătorii care doresc să-și valorifice proprietatea, păstrându-și în același timp dreptul de locuire. Este important ca toate aspectele contractuale să fie bine gândite și documentate pentru a evita orice neînțelegeri sau litigii viitoare. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de clarificări, nu ezitați să mă contactați.

2. Contractul de rentă viageră

Contractul de vânzare cu rentă viageră (sau “en viager”, cum i se spune in limba franceza) este un acord prin care un vânzător, numit “credirentier”, vinde o proprietate unui cumpărător, denumit “debirentier”, cu condiția ca vânzătorul să păstreze dreptul de a locui în acea proprietate (abitația viageră) și de a primi o sumă de bani, o parte la data semnării contractului si o rentă viageră (o pensie) pe tot timpul vieții sale. Partea de preț care se plătește la data semnării contractului este semnificativ mai mica decât prețul de piața al imobilului (la care s-ar vinde într-o tranzacție clasica), putând sa fie chiar zero.

Pe toata durata de viată a vânzătorului, cumpărătorul trebuie sa ii plătească periodic (de obicei, lunar) o suma de bani. Dreptul de a locui in imobilul vândut poată sa lipsească intra-un astfel de contract, daca vânzătorul are o ața locuita, prețul vânzării constând doar in renta viagera.

Proprietatea este transferată cumpărătorului, dar cu rezerva dreptului de locuire si/sau a rentei viagere pentru vânzător.

Neplata rentei viagere pentru o perioadă îndelungată de timp poate avea consecințe serioase. Conform legii în vigoare, ratele de rentă viageră se vor plăti în mod trimestrial în avans și vor fi indexate la rata inflației din acel moment, dacă în contract nu se stipulează în alt mod.

În cazul neîndeplinirii obligației de plată a ratelor scadente, credirentierul poate cere sechestrul și vânzarea bunurilor debirentierului, până la concurența unei sume suficiente spre a asigura plata rentei pentru viitor. Stabilirea sumei care să asigure plata rentei se face în acord cu metoda de calcul a asigurărilor de viață și a ratelor deja încasate, precum și de alte aspecte ce țin de condiția de viață a credirentierului.

Este important să rețineți că neplata rentei viagere poate duce la rezoluțiunea contractului, ceea ce înseamnă că contractul poate fi anulat, iar părțile vor fi repuse în situația anterioară.

Prin urmare, este esențial să vă asigurați că înțelegeți pe deplin toate obligațiile financiare înainte de a semna un contract de rentă viageră. Dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să solicitați clarificări sau să căutați sfatul unui expert.

2.1 Avantaje pentru vânzător:

Un contract de rentă viageră poate oferi o serie de avantaje pentru vânzător. În primul rând, acesta poate asigura un venit stabil pe durata vieții vânzătorului, ceea ce poate fi deosebit de util pentru persoanele în vârstă care nu mai au alte surse de venit. În al doilea rând, contractul de rentă viageră poate permite vânzătorului să continue să locuiască în proprietate, datorită clauzei de abitație viageră. Acest lucru poate fi un mare avantaj pentru persoanele care doresc să-și păstreze domiciliul, dar care au nevoie de venituri suplimentare.

În al treilea rând, contractul de rentă viageră poate oferi vânzătorului o anumită flexibilitate în ceea ce privește planificarea financiară. De exemplu, vânzătorul poate alege să primească o sumă forfetară inițială, urmată de plăți periodice mai mici, sau poate opta pentru plăți periodice mai mari fără o sumă forfetară inițială. Aceasta poate permite vânzătorului să se adapteze la nevoile sale financiare specifice.

În cele din urmă, contractul de rentă viageră poate oferi vânzătorului o anumită siguranță emoțională. Cunoașterea faptului că va avea un venit stabil și că va putea continua să locuiască în casa sa poate reduce stresul asociat cu îmbătrânirea și cu incertitudinea financiară.

Cu toate acestea, este important de menționat că un contract de rentă viageră poate implica și anumite riscuri și dezavantaje, atât pentru vânzător, cat si pentru cumpărător.

2.2 Avantaje pentru cumpărător:

Un contract de rentă viageră poate oferi o serie de avantaje pentru cumpărător. În primul rând, acesta poate reprezenta o modalitate eficientă de a investi în imobiliare, fără sa dispună de resursele financiare necesare la momentul semnării contractului. Prin achiziționarea unei proprietăți prin intermediul unui contract de rentă viageră, cumpărătorul poate obține dreptul de proprietate asupra unui imobil la un preț mai mic decât valoarea de piață actuală.

În al doilea rând, contractul de rentă viageră poate oferi cumpărătorului o anumită flexibilitate. Cumpărătorul poate alege să plătească o sumă forfetară inițială, urmată de plăți periodice mai mici, sau poate opta pentru plăți periodice mai mari fără o sumă forfetară inițială. Aceasta poate permite cumpărătorului să se adapteze la nevoile sale financiare specifice.

În al treilea rând, contractul de rentă viageră poate oferi cumpărătorului oportunitatea de a beneficia de creșterea valorii proprietății pe termen lung. Dacă valoarea proprietății crește în timp, cumpărătorul va beneficia de această creștere a valorii atunci când va vinde sau va închiria proprietatea.

2.3 Riscuri pentru vânzător

Un contract de rentă viageră poate implica anumite riscuri pentru vânzător. În primul rând, există riscul că valoarea rentei viagere stabilită în contract poate fi insuficientă pentru a acoperi nevoile financiare ale vânzătorului pe termen lung. Acest lucru poate fi deosebit de problematic dacă vânzătorul nu are alte surse de venit. Contracararea acestui risc se poate face într-o clauza din contract in care sa se menționează ca renta viagera se indexeze periodic in raport cu inflația.

În al doilea rând, există riscul că cumpărătorul nu va putea să își îndeplinească obligațiile financiare. Dacă cumpărătorul nu poate plăti renta viageră, vânzătorul ar putea fi pus în situația de a trebui să inițieze proceduri legale pentru a recupera banii datorați. Acest demers presupune anumite costuri si cunoștințe pe care vânătorul (de cele mai multe ori in vârsta înaintata) nu le are.

2.4 Riscuri pentru cumpărător

Contractul de vânzare cu abitație viageră și Contractul de rentă viageră

Un contract de rentă viageră poate implica anumite riscuri pentru cumpărător. În primul rând, există riscul că vânzătorul poate trăi mult mai mult decât se aștepta, ceea ce ar putea însemna că cumpărătorul va trebui să plătească renta viageră pentru o perioadă mai lungă de timp decât a anticipat. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra situației financiare a cumpărătorului.

În al doilea rând, există riscul că proprietatea poate scădea în valoare în timp. Dacă valoarea proprietății scade, cumpărătorul ar putea constata că a plătit mai mult pentru proprietate decât valoarea sa actuală pe piață.

În al treilea rând, există riscul că vânzătorul poate avea dreptul de a locui în proprietate pentru restul vieții sale, ceea ce ar putea limita capacitatea cumpărătorului de a utiliza sau de a închiria proprietatea.

Este important de spus că, datorită naturii sale specifice, contractul de renta viagera necesită un studiu mai atent si o înțelegere clară a termenilor și condițiilor de către ambele părți. O tratare superficiala poate conduce la litigii si complicații costisitoare.

3. Comparație între contractul de vânzare cu abitație viageră și cel de rentă viageră

Contractul cu rentă viagerăContractul cu Abitație Viageră
Definiție: Vânzătorul vinde proprietatea și primește de la cumpărător la semnarea contractului o sumă de bani (numită în francofonie bouquet) și, ulterior, o rentă viageră, păstrând dreptul de a locui în imobil. Contractul va fi de rentă viageră dacă suma plătită la încheierea contractului reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea bunului înstrăinat.Definiție: Vânzătorul vinde proprietatea și își rezervă dreptul de a locui în aceasta pentru restul vieții sale, cu posibilitatea de a include și o clauză de întreținere, care se referă atât la procurarea de alimente și medicamente, cât și la servicii medicale, în caz de nevoie.
Avantaje pentru Vânzător:  Venit suplimentar din renta viageră și posibilitatea de a locui în imobil pe toată durata vieții sale.Avantaje pentru Vânzător: Lichiditate financiară prin vânzarea proprietății și posibilitatea de a locui în imobil pe toată durata vieții sale.
Avantaje pentru Cumpărător: Aport inițial de capital mic; proprietatea devine a cumpărătorului după decesul vânzătorului.Avantaje pentru Cumpărător: Preț de achiziție avantajos datorită dreptului de locuire al vânzătorului; devine proprietarul legal imediat.
Dezavantaje pentru Vânzător: Risc de neplată a rentei viagere de către cumpărător.Dezavantaje pentru Vânzător: Nu primește rentă viageră; poate fi nevoie să suporte costurile de întreținere a imobilului, dacă nu există o clauză clară în acest sens. 
Dezavantaje pentru Cumpărător: Risc financiar datorat duratei necunoscute a plăților rentei viagere; nu poate folosi proprietatea până la decesul vânzătorului.Dezavantaje pentru Cumpărător: Responsabilități de întreținere și reparații; restricții în utilizarea proprietății datorită dreptului de locuire al vânzătorului.
Durata Plăților: Plățile rentei viagere sunt pe durata vieții credirentierului.Durata Dreptului de Locuire: Dreptul de locuire este al vânzătorului pe durata vieții sale.
Investiția Inițială: Bouquet este o sumă unică plătită la semnarea contractului.Investiția Inițială: Poate fi o sumă unică sau un preț de achiziție redus datorită dreptului de locuire.
Flexibilitatea Vânzătorului: Vânzătorul poate să locuiască în proprietate sau să opteze pentru renta viageră.Flexibilitatea Vânzătorului: Vânzătorul păstrează doar dreptul de folosință, fără opțiunea pentru renta viageră.
Securitatea Financiară a Vânzătorului: Venitul periodic asigură o sursă constantă de venit.Securitatea Financiară a Vânzătorului: Lichiditatea imediată prin vânzarea proprietății, fără venit periodic.
Riscul de Longevitate: Cumpărătorul își asumă riscul de longevitate a vânzătorului.Riscul de Longevitate: Cumpărătorul își asumă riscul de a nu putea să folosească imobilul pe toată durata vieții vânzătorului.
Controlul Proprietății: Cumpărătorul are control limitat asupra proprietății până la decesul vânzătorului.Controlul Proprietății: Cumpărătorul are control complet asupra proprietății, cu excepția dreptului de locuire al vânzătorului.
Planificarea Succesorală: În cazul decesului cumpărătorului (debirentierul), obligația acestuia de a plăti renta viageră este moștenită de urmașii săi, care trebuie să plătească renta până la decesul vânzătorului (credirentierul). Există posibilitatea ca părțile să prevadă în contract că acesta încetează în cazul decesului debirentierului.Planificarea Succesorală: Nu produce obligații în sarcina moștenitorilor.
Implicații Fiscale: impozitului pe imobil este datorat de debirentier, adică de cumpărător, care este proprietarul de drept al imobilului. Acest lucru este stabilit deart. 14 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede ca impozitul pe clădiri este datorat de „titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent”.Implicații Fiscale: impozitului pe imobil este datorat de cumpărător, care este proprietarul de drept al nudei proprietăți.Acest lucru este stabilit deart. 14 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede ca impozitul pe clădiri este datorat de „titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent”.
Dreptul de a închiria imobilul: Vânzătorul (credirentierul) unui imobil care și-a rezervat un drept de abitație viageră nu poate închiria imobilul pe care l-a vândut. Dreptul de abitație viagera este un drept real imobiliar care conferă titularului său dreptul de a folosi imobilul în mod exclusiv, pe tot parcursul vieții.Posibilitatea de închiriere: Vânzătorul unui imobil care și-a rezervat un drept de abitație viageră nu poate închiria imobilul pe care l-a vândut. Acest lucru se datorează faptului că dreptul de abitație viagera este un drept real imobiliar care conferă titularului său dreptul de a folosi imobilul în mod exclusiv, pe tot parcursul vieții.
  

127 de comentarii la „Contractul de vânzare cu abitație viageră și cel de rentă viageră”

 1. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated! I saw similar here: Dobry sklep

  Răspunde
 2. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Many thanks! You can read similar text here: E-commerce

  Răspunde
 3. Hi! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thank you! I saw similar art here: Backlink Building

  Răspunde
 4. This is really exciting, You’re a tremendously trained article author. I’ve joined with your feed and also anticipate enjoying the awesome write-ups. Incidentally, I’ve got shared the blog throughout our social networking sites.

  Răspunde
 5. There couple of interesting points at some point in this article but I don’t determine if I see they all center to heart. You can find some validity but I most certainly will take hold opinion until I check into it further. Excellent write-up , thanks so we want more! Included with FeedBurner likewise

  Răspunde
 6. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a glance on a constant basis.

  Răspunde
 7. Thank you for yet another great informative post, I’m a loyal visitor to this blog and I can’t tell you how much valuable information I’ve learned from reading your content. I really appreciate all the hard work you put into this great blog.

  Răspunde
 8. How is it that just anyone can publish a blog and get as popular as this? Its not like youve said something incredibly impressive –more like youve painted a quite picture above an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you definitely think that you can get away with adding some quite pictures and not really say anything?

  Răspunde
 9. Wow, amazing blog format! How long have you been running a blog for? you made blogging look easy. The entire glance of your site is excellent, as smartly the content!

  Răspunde
 10. Will you mind if I cite a couple of your current posts providing that I provide acknowledgement combined with article sources back to your website? My blog site is within the similar niche as your site and my viewers will make use of some of the strategies your site offer here. Feel free to inform me if it is okay for you. Best wishes!

  Răspunde
 11. This is a right weblog for anybody who would like to find out about this topic. You are aware of so much its nearly not easy to argue along with you (not that I personally would want…HaHa). You actually put the latest spin on a topic thats been discussed for years. Excellent stuff, just great!

  Răspunde
 12. There are a few interesting points on time in this posting but I do not know if these center to heart. There’s some validity but I will take hold opinion until I explore it further. Great article , thanks and now we want more! Combined with FeedBurner also

  Răspunde
 13. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in reality bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you turn into experience, would you mind updating your weblog with more particulars? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this blog post!

  Răspunde
 14. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Răspunde
 15. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now when a comment is added I get four emails sticking with the same comment. Could there be in any manner you are able to remove me from that service? Thanks!

  Răspunde
 16. Thank you for the good critique. Me & my friend were just preparing to do some research on this. We grabbed a book from our area library but I think I’ve learned better from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there..

  Răspunde
 17. It might look like much until you’re in the position that I am. I’d been bewildered and your article cut through the common idea that only present the lack of content. You should continue your writing.

  Răspunde
 18. I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely will i encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail to the head. Your notion is outstanding; the problem is something which not enough persons are speaking intelligently about. I’m happy i came across this in my search for some thing about it.

  Răspunde
 19. Nice post. I find out something more challenging on diverse blogs everyday. It will always be stimulating to read content using their company writers and rehearse a little at their store. I’d prefer to use some with the content on my small weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide a link on your web weblog. Thanks for sharing.

  Răspunde
 20. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Răspunde
 21. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

  Răspunde
 22. What i don’t understood is in fact how you are no longer really much more well-appreciated than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus considerably in terms of this matter, produced me in my view consider it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t involved until it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. Always take care of it up!

  Răspunde
 23. This is really interesting, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and look ahead to in the hunt for extra of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

  Răspunde
 24. Hey – great blog, simply looking around some blogs, seems a really nice platform you may be using. I???m currently using WordPress for a couple of of my blogs but aiming to change at least one over to a platform like yours to be a trial run. Anything specifically you will recommend over it?

  Răspunde
 25. I’m impressed, I must say. Actually rarely do you encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve got hit the nail for the head. Your thought is outstanding; the thing is a thing that insufficient consumers are speaking intelligently about. I am happy that I found this at my find some thing with this.

  Răspunde
 26. I am speechless. This is a superb weblog and very engaging too. Nice work! That’s now not actually so much coming from an newbie publisher like me, but it’s all I could say after diving into your posts. Nice grammar and vocabulary. No longer like other blogs. You in point of fact realize what you?re talking approximately too. Such a lot that you simply made me want to discover more. Your blog has develop into a stepping stone for me, my friend.

  Răspunde
 27. Aw, it was quite a good post. In idea I have to put in writing such as this moreover – taking time and actual effort to produce a excellent article… but what / things I say… I procrastinate alot through no indicates manage to get something completed.

  Răspunde
 28. Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment or even I fulfillment you get admission to constantly rapidly.

  Răspunde
 29. I really wanted to develop a small remark to say thanks to you for some of the amazing recommendations you are writing at this website. My considerable internet look up has at the end been recognized with brilliant suggestions to exchange with my guests. I would assert that we site visitors actually are quite lucky to exist in a wonderful community with so many outstanding people with very beneficial principles. I feel very much fortunate to have used your entire webpage and look forward to many more brilliant times reading here. Thanks once again for all the details.

  Răspunde
 30. I will right away seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I may just subscribe. Thanks!

  Răspunde
 31. There are a few fascinating points soon enough here but I don’t determine if I see every one of them center to heart. There is certainly some validity but I am going to take hold opinion until I take a look at it further. Good write-up , thanks therefore we want much more! Included with FeedBurner also

  Răspunde
 32. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this issue?

  Răspunde
 33. The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix should you werent too busy in search of attention.

  Răspunde
 34. I’m impressed, I must say. Really rarely can i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail for the head. Your idea is outstanding; the problem is something which there are not enough persons are speaking intelligently about. My business is very happy i found this around my search for something concerning this.

  Răspunde
 35. Thanks for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and love learning extra on this topic. If attainable, as you achieve experience, would you thoughts updating your blog with additional data? It is extremely useful for me.

  Răspunde
 36. Exactly why would you continue removing my comments? I have a few really unquie things to say, however my comments never display. Have I done anything erroneous, because if I have then there has to be a mistake. Please reply, thanks!

  Răspunde
 37. Nice post. I learn something more difficult on various blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and practice a little something there. I’d opt to use some with the content in my small weblog whether you do not mind. Natually I’ll supply you with a link on your web blog. Many thanks sharing.

  Răspunde
 38. My friend and i also have been simply discussing above this unique problem, linda is consistently planning to demonstrate myself incorrect! I am going to show her this type of article and also apply it in a little!

  Răspunde
 39. There are certain posts on the market near this, I do think taking there reference could experience made this spot or article really informative. I’m not really expression this post is unhealthy. Simply I’ve got to pronounce the fact that info provided here was unique, merely so it will be more close to complete, supporting compared to other former information will receive been actually good. The points you will enjoy touched listed here are really important, thus I am going to spot some of the information here to build this actually great for entirely the newbie’s here. Thank you for this info. Actually helpful!

  Răspunde
 40. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Răspunde
 41. Can I simply say what a relief to discover somebody that actually is aware exactly what theyre speaking about online. You definitely understand how to bring an issue to light to make it important. Lots more people ought to check this out and appreciate this side of the story. I cannot imagine you’re not more popular since you definitely contain the gift.

  Răspunde
 42. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

  Răspunde
 43. There are various posts on the market near this, I think taking there reference could experience chose to make this spot or article really informative. Practical goal expression this post is unhealthy. Simply I have to pronounce that this info provided here was unique, merely to make it more near complete, supporting compared to other former information will get been actually good. The points you get touched here’s important, thus I most certainly will spot some of the information here to build this actually beneficial to entirely the newbie’s here. Appreciate your these records. Actually helpful!

  Răspunde
 44. Any INTEREST RATES doesn’t give attraction regarding virtually any excessive tax bill funds, to make sure you are really taking the application inside the jeans as a result of not really transforming your tax burden obligations.

  Răspunde
 45. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that’s wanted on the internet, someone with a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

  Răspunde
 46. Someone essentially lend a hand to make severely articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this particular submit amazing. Fantastic activity!

  Răspunde
 47. There may be jacksonville seo expert an easy method in making income without having being employed on your own ill along with devoid of the your complete moment. You can use the facility belonging to the Internet for you to earn more money and possess plenty of time to really love this website. Despite exactly how bit of you know about the World wide web or perhaps how much company encounter you’ve, you’ll be able to utilize a variety of fantastic prospects to generate capital suitable during your computer.

  Răspunde
 48. It’s perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have learn this put up and if I may I wish to suggest you few attention-grabbing issues or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more issues about it!

  Răspunde
 49. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar art
  here: blogexpander.com

  Răspunde

Lasă un comentariu