Scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Scoaterea terenurilor din circuitul agricolAmplasarea unei constructii poate fi realizata numai pe terenuri din categoria “curti-constructii”. Adesea insa suprafata de teren pe care se intentioneza sa se amplaseze constructia este in circuitul agricol, de cele mai multe ori terenul fiind intravilan-arabil. Daca terenul este extravilan, trebuie realizata mai intai trecerea in intravilan pe baza unui plan de urbanism zonal, PUZ.

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face astfel:

  • pana la suprafata de 1 ha, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru suprafete de 1-100 ha, scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor agricole din circuitul agricol fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara acordat prin oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru suprafetele de teren ce depasesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se da prin hotarare a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face dupa aprobarea hotararii Guvernului;
  • scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se face pe baza de studii urbanistice (PUG sau PUZ) propuse de consiliile locale; aprobarea se da prin ordin al directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dat, dupa caz, prin Directia consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau prin Directia generala implementarea politici sectoriale si de piata, cu achitarea taxelor prevazute de lege.

Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan se face in conformitate cu Regulamentul privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 19/09/2005 si trebuie sa cuprinda:

  1. cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
  2. extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;
  3. documentatia cadastrala;
  4. certificatul de urbanism, insotit de planul de incadrare in zona si de planul de situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
  5. avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare – ANIF

Share

This entry was posted in Cadastru si Cartea Funciara, Juridice and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *