Proprietarul imobilului este o societate comerciala. La ce trebuie sa fiti atenti.

Aunarea Generala a AociatilorAdunarea Generală a Asociţilor la vânzarea unui imobil al cărui proprietar este o societate comercială, notarul solicită un document care să ateste voinţa majorităţii asociaţilor/acţionarilor firmei. Acest document, numat Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor, în esenţă, trebuie să afirme decizia de a vinde imobilul, adresa exactă a acestuia (astfel încât să poate fi identificat fără dubiu), preţul vânzării (sau măcar un preţ minim acceptat) şi numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea în fata notarului, precizad cel puţin CNP-ul acestuia.

Am avut recent ocazia să primesc de la o societate o astfel de Hotărâre în care scria că „se vinde imobilul din Ştefan cel Mare”. Intenţia era să se spună apartamentul de pe str. Ştefan cel Mare”. Nici măcar localitatea în care se afla apartamentul nu era precizata, nu mai vorbesc de numarul blocului şi al apartamentului. S-ar fi putut înţelege că Ştefan cel Mare este chiar localitatea. Nici aşa nu ar fi fost clar. Există două localităţi în România cu acest nume, una în Argeş şi una în Barsov.

Lafel de importantă este data la care a fost emisă Hotărârea. Dacă aceasta este datată cu trei-patru ani în urmă se poate pune întrebarea dacă hotărârea de a vinde nu a fost determinată de o conjunctură economică existenta la acea dată şi depăşită la momentul prezent, astfel că intenţia de a vinde nu mai există.

Recapitulând, Hotărârea de vânzare a societăţii comerciale trebuie să conţină:
* Afirmarea intenţiei de a vinde explicit exprimată;
* Adresa exactă a imobilului, aşa cum apare ea în documentaţia cadastrală;
* Preţul de vânzare (sau cel puţin preţul minim acceptat). Atenţie! Încasarea preţului nu poate fi făcută decât în lei.
* Numele persoanei care va reprezenta societatea în fata notarului pentru semnarea contractului de vânzare, precum şi toate elementele sale de identificare, aşa cum apar pe cardul de identitate, inclusiv CNP-ul;
* Numele asociaţilor care semnează Hotărârea (aşa cum au fost înregistrate la Registrul Comerţului) şi semnăturile lor. În cazul unei SA (societate pe acţiuni), care poate avea zeci sau sute de acţionari, Hotărârea trebuie semnată de Preşedintele Adunării şi de secretar.

Recomandarea mea este ca data Hotărârii să nu fie mai veche de câteva luni. Ideal, câteva sapatamani.

Lasă un comentariu