Inchirierea de spatii si stabilirea sediului social al societatilor comerciale

Stabilirea sediului social al societatilor comerciale presupune o serie de formalitati care o ingreuneaza foarte mult din cauza caracterului excesiv de birocratic al procedurii.

La inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, persoanele au obligatia (conform art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare):

  1. sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
  2. sa obtina de la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social un certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Ambele documente eliberate de organul fiscal potrivit punctelor 1. si 2. de mai sus se obtin pe baza “Cereii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cerere tip care se elibereaza de catre organul fiscal competent.

Aceasta cerere se depune la organul fiscal competent de catre titularul dreptului de folosinta. In cazul in care titularul dreptului de folosinta este o persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acesteia (administratorul) sau de catre un imputernicit, potrivit legii.

Cererea va fi insotita de:

  • actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  • actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  • actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, in speta actul constitutiv.

De mentionat ca in cazul unui contract de subinchiriere, se va prezenta intotodata acordul proprietarului in vederea subinchirierii, exprimat fie prin intermediul contractului de inchiriere, fie ca un document separat, in original.

Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie. Organul fiscal certifica conformitatea copiei cu originalul si restituie solicitantului originalul.

Daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.

Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

In cazul in care din certificatul emis de organul fiscal rezulta ca sunt deja inregistrate alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica (intocmita la notar) privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute mai jos, respectiv, la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Daca spatiul inchiriat se afla intr-un imobil cu mai multe locuinte constituite in asociatie de proprietari, atunci este necesar si avizul vecinilor directi (cu vecinatate directa: sus, jos, stanga, dreapta) si semnatura presedintelui asociatiei. Formularul tip pentru avizul asociatiei de proprietari pentru sediu de firma il gasiti aici.

 

Share
This entry was posted in Mediul de Afaceri. Bookmark the permalink.

2 Responses to Inchirierea de spatii si stabilirea sediului social al societatilor comerciale

  1. Pingback: Ce trebuie sa contina un contract de inchiriere imobiliara | Equinox Blog | Imobiliare Ploiesti

  2. Pingback: Imobiliare Ploiesti Romania Inchirierea de spatii si stabilirea sediului social al societatilor … | Imobiliare Ploiesti Romania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *