Grila notarilor pentru determinarea preturilor minime

Impozitul pe venitul din vânzări imobiliare, precum şi onorariul notarului se calculează în funcţie de preţul declarat de părţi, cu condiţia ca acest preţ să nu fie mai mic decât cel menţionat în “grila notarilor“. Acesta “grila notarială” este în fapt un raport de evaluare, comandat anual de Camera Notarilor Publici. Sunt precizate preţurile de piaţă pentru toate categoriile de imobile (case, apartamente, spaţii comerciale, terenuri, păduri etc.), pentru fiecare localitate dintr-un judeţ.
Idea a da preciza locul unde se poat găsi aceste grile mi-a venit după ce am scris articolul Preţul de vânzare al pădurilor, mai mic de trei ori faţă de “preţul de grilă” al notarilor, în care semnalam că preţul real de tranzacţionare al unei păduri era de trei ori mai mic decât cel din grila notarului, cu toate efectele financiare care decurg din acest lucru.

Camera Notarilor Publici din România publică pe site-ul propriu toate “grilele” de evaluare, la adresa http://www.unnpr.ro/#! /pageHome
Şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor publică aceste grile la adresa http://www.anrp.gov.ro/c-n-c-i/grile-2013.html

Este de remarcat că (cel puţin în grila realizată pentru judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa) există o clauză ciudată, de nepublicare:

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii, fără acordul prealabil şi scris al PRESTATORULUI şi al CAMEREI NOTARILOR PUBLICI – PRAHOVA, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să apară.

Şi totuşi, Camera Notarilor Publici din Romania face publică grila de preţuri cu care lucrează!

Share
This entry was posted in Fiscalitate and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *