GDPR blochează piața intermedierii imobiliare?

GDPRÎn ultimele zile am primit, prin email, o mulțime de mesaje în care expeditorii îmi explicau cum au implementat ei prevederile GDPR. Au apărut în online o mulțime de articole comentând modul de aplicare al Regulamentului, fără însă a argumenta și a trimite la textul originar.
Pe fondul acestei “furtuni” de informații, în activitatea noastră de intermediere imobiliară a apărut un efect secundar, acela al refuzului clienților de a-și mai da datele de identificare pentru întocmirea unui contract. Unii ne-au acuzat chiar de activitate ilegală. Intenția legiuitorului european de a limita posibilitatea unor giganţi precum Facebook, Google sau Amazon de a crea profiluri de client pe care, ulterior, societăți precum Cambridge Analytica să le utilizeze împotriva celor care au furnizat informația primară, are efecte secundare mai puțin aşteptate. Multe persoane consideră că dacă își dau CNP-ul devin foarte vulnerabile, fără să mai țină seama de context.
În REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
Ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, la Art.6 se precizează condițiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi făcută legal. Reproduc mai jos conţinutul acestui articol:
Art. 6: Legalitatea prelucrării
(1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Puteți consulta textul online AICI.
Deci, cu consimțământul persoanei cu care urmează ca o societate comercială să semneze un contract, se pot menționa la capitolul “Părțile contractante” toate elementele sale de identificare. Sigur, dacă nu își dă consimţământul, contractul nu poate fi încheiat.
Cum ar fi ca un contract de intermediere imobiliară să aibă menționate pentru Client numai numele și adresa din buletin, fără serie și număr, fără CNP? Dacă îl cheamă Popescu sau Ionescu și s-a mutat demult de la adresa din buletin, pentru că și-a vândut locuința și nu și-a actualizat cardul de identitate, ce valoare mai are pentru agenție un astfel de contract, o astfel de promisiune că va fi plătită în cazul în care își îndeplinește obligațiile contractuale?
Precizarea elementelor de identificare ale clientului este legală şi absolut vitală pentru protejarea interesului agenției.
Cine nu înțelege acest lucru, poate să nu își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale, dar nu poate cere servicii în baza unui contract cu o persoană care nu poate fi identificată.

Share
This entry was posted in Imobiliare Ploiesti, Juridice and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *