Certificatul de performanţă energetică devine obligatoriu

Certificat de performanta energeticaLegea 159/2013 aduce modificări importante Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Dacă, până acum, certificatul de performanţă energetică era obligatoriu numai în cazul în care imobilul era cumpărat cu credit bancar, prin programul Prima Casă, iar în toate celelalte cazuri absenţa lui nu producea nici un fel de efecte, începând cu data de 19 iulie 2013, acest document devine obligatoriu, atât la vânzarea cât şi la închirierea imobilelor, efectele neîndeplinirii acestei obligaţii fiind dintre cele mai serioase.

 Principala modificare adusă Legii nr.372/2005 este instituirea unor sancţiuni precise cu privire la neprezentarea certificatului de performanţă energetică în momentul vânzării sau închirierii clădirilor. Legea 159/2013 prevede în mod expres sancţiunea nulităţii relative a contractelor de vânzare-cumpărare de cladiri, încheiate în lipsa prezentării certificatului de performanţă energetică, soluţionând astfel divergenţele de opinie care au existat până în prezent cu privire la sancţiunile aplicabile acestor contracte.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificatul de performanţă energetică.

Închirierea unei clădiri fără prezentarea certificatului de performanţă energetică nu are o sancţiune explicită în noua lege, dar imposibilitatea de a înregistra contractul la autorităţile fiscale, privează pe locator de drepturile pe care legea i le conferă având contractul înregistrat, nemaivorbind de situarea în afara legii fiscale.

Cele mai importante modificări sunt aduse articolului 13 din Legea 272/2005. Iată noul text al acestui articol:

Art.131. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 132. – (1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei intrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a carţii tehnice a construcţiei.

(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 131, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

Art. 133. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/    unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5”.

Textul integral al Legii 159/2013 îl puteţi descărca AICI.

Share
This entry was posted in Juridice, News and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Certificatul de performanţă energetică devine obligatoriu

  1. Casa Nobel says:

    E o chestiune ce tine de normalitate. In modul asta se vor diferentia cei care construiesc pentru maxim de profit si cei care ofera o oarecare calitate in ansamblurile rezidentiale dezvoltate.

    Uneori e greu sa le explici potentialilor clienti ca tu ai folosit materiale superioare in constructia blocului atunci cand ei vad doar pereti albi. Cumpara ce-i mai ieftin apoi iarna constata ca au condens, ca e mereu frig in casa sau ca aud si cele mai domoale soapte ale vecinilor prin pereti.

    • Este adevarat tot ce spuneti, numai ca simpla diferenta intre, sa zicem, clasa B si clasa C de perfomanta energetica nu evidentiaza toate aspectele tehnice pomenite de dv. Tot va fi necesara o inspectie atenta si amanuntita a contructiei. Cel putin in cazul unui cumparator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *