Ce este un imobil

Ce este un imobilConform Ordinului 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara prin imobil se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand aceluiasi proprietar, situate pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta si este identificat printr-un numar cadastral unic.

Conform articolelor 463-467 din Codul Civil (inca in vigoare pana in luna octombrie 2011):

  • Bunurile sunt imobile sau prin natura lor, sau prin destintia lor, sau prin obiectul la care ele se aplica;
  • Fondurile de pamant si cladirile sunt imobile prin natura lor;
  • Morile de vant, sau de apa, asezate pe stalpi, sunt imobile prin natura lor;
  • Recoltele care inca se tin de radacini, si fructele de pe arbori, neculese inca, sunt asemenea imobile. Indata ce recoltele se vor taia si fructele se vor culege, sunt mobile.Arborii ce se taie devin mobile.

Fac aceste precizari deoarece, in cele mai multe cazuri, clientii nostri inteleg prin imobil doar cladirea, nu si terenul. Partea “stabila”, invariabila, este terenul. Constructia azi este, maine nu mai este.

Share
This entry was posted in Cadastru si Cartea Funciara and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ce este un imobil

  1. Pingback: Impozitul pe veniturile din vanzari imobiliare | Equinox Blog | Imobiliare Ploiesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *