Acte necesare la vanzarea unui imobil

Acte pentru vanzari imobiliareLa vanzarea unui imobil (teren liber de constructii sau teren cu constructii), notarul solicita vanzatorului:

 1. Titlul de proprietate;
 2. Lucrarea cadastrala;
 3. Dovada inscrierii Titlului in Cartea funciara (Incheierea de intabulare);
 4. Certificatul fiscal;
 5. Certificatul de performanta energetica a cladirii;
 6. Cartile de identitate (buletinele sau dupa caz, adeverinte provizorii), pasapoarte;
 7. Certificate de casatorie (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”;
 8. Ultimele chitante care sa dovedeasa plata utilitatilor;

In ranurile urmatoare voi prezenta cateva explicatii.

1. Titlul de proprietate

Titlul de proprietate este documentul sau documentele care dovedesc dreptul de proprietate al vanzatorului asupra imobilului pe care vrea sa il vanda. Iata cateva exemple:

Pentru terenuri

 • Contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala prin care s-a dobandit terenul;
 • Certificat de mostenitor care sa ateste faptul ca proprietatea a fost dobandita de actualii proprietari prin mostenire impreuna cu actele defunctului;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in urma unui proces de divort, partaj, etc., in baza careia a fost atribuit dreptul de proprietate;
 • Titlu de proprietar eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate a Terenurilor (aceste titluri s-au eliberat proprietarilor ce si-au redobandit terenurile in baza legii fondului funciar nr. 18/1991).

Observatie Daca terenul instrainat este intravilan si destinat constructiilor, este recomandat sa existe si un Certificat de urbanism, care sa mentioneze regimul urbanistic al terenului si eventualele restrictii de construire.

Pentru teren si constructii

 • Contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala prin care s-a dobandit terenul si constructia;
 • Certificat de mostenitor care sa ateste faptul ca proprietatea a fost dobandita de actualii proprietari prin mostenire impreuna cu actele defunctului;
 • Contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in urma unui proces de divort, partaj, etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

Pentru imobilele nationalizate restituite fostilor proprietari

 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Dispozitia Primariei de restituire a imobilului;
 • Proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecatoresti.

Pentru apartamente in blocuri

 • Contract de vanzare-cumparare incheiat cu o unitate de stat (la Ploiesti, OJCVL, Conti, Conex, Petrom etc.);
 • Contract de construire (de regula cu OJCVL-ul);
 • Contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala;
 • Certificat de mostenitor care sa ateste faptul ca apartamentul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in urma unui proces de divort, partaj, etc., in baza careia a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar.

Observatii:

 • Certificatul de mostenitor trebuie insotit obligatoriu de de actele de proprietate ale defunctului;
 • Contractele incheiate cu firmele de constructii sunt insotite obligatoriu de procesul verbal de predare-primire-receptie incheiat cu firma contactanta;
 • Contractele de vanzare-cumparare sau de constructie cuprind si clauze referitoare la la modul de plata a apartamentului. In cazul in care locuinta a fost cumparata sau construita prin credit acordat de CEC, o banca comerciala sau unitatea la care este anagajat proprietarul la acea data, contarctul de vanzare-cumparare sau de construire trebuie insotit de Dovada platii integrale si, eventual, incheierea de radiere a ipotecii (daca a existat);
 • La vanzare, notarul cere si Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are datorii la intretinere (art.20 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari). Adeverinta trebuie eliberata in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Daca imobilele nu au constituite asociatii de proprietari sunt necesare ultimele chitante de achitare a utilitatilor imobilului.

2. Lucrarea cadastrala (sau planurile cadastrale) se realizeaza o singura data si se transmite de la vanzaror la cumparator. De cativa ani, odata cu lucrarea cadastrala se realizeaza si inscrierea in Cartea funciara. Cadastristul se ocupa e ambele operatii. Dar exsita prorietati ai caror proprietari au au lucrarea cadastrala (cadastrul) realizat cu mai multi ani in urma si nu au facut si inscrierea in Cartea funciara, caz in care vanzare nu poate fi facuta decat dupa realizarea inscrierii.

3. Inscrierea in Carea funciara este dovedita de Incheierea de intabulare emisa de OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara). In acest document se mentioneaza Titlul de proprietate care se inscrie, proprietarii, numarul Cartii funciare si numarul cadastral.

Situatia existenta in Cartea funciara este dovedita de Extrasul de Carte Funciara de informare, care poate fi cerut de orice persoana interesata, si de extrasul de autentificare pe care il cere si il obtine doar un birou notarial cu ocazia autentificarii unui contract de vanzare-cumparare.

4. Certificatul fiscal se elibereaza pentru fiecare proprietar in parte (daca sunt mai multi) si atesta achitarea integrala a datoriilor fiscale catre stat. Acesta este valabil pana la sfarsitul lunii in care a fost emis sau, daca a fost emis dupa data de 25, pana la sfarsitul lunii urmatoare.

5. Certificatul de performanta energetica a cladirii – eliberat potrivit Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirii de un auditor energetic autorizat (doar in cazul vanzarii si inchirierii). Legea nr.372/2005 reglementeaza obligatia vanzatorului de a pune la dispozitia cumparatorului certificatul de performanta energetica. In situatia in care vanzatorul declara ca nu a pus la dispozitia cumparatorului acest certificat, actul va putea fi autentificat, mentionandu-se consimtamantul cumparatorului de a-l exonera pe vanzator de prezentarea lui.

Aspecte importante

Notarul are posibilitatea de a aplica o reducere a onorariului perceput pentru autentificarea actelor redactate de un avocat.

Onorariul notarului si taxa de inscriere in Cartea funciara sunt suportate de cumparator, daca partile nu se inteleg altfel. Impozitul pe venitul din vanzare se plateste de catre vanzaror.

Chiar daca redactarea actului se face de catre notar sau avocat, este recomandabil ca partile sa se uite atent pe document.

Este necesara imputernicire legalizata de la coproprietari (cand acestia exista si nu sunt prezenti).

Semnarea contractului de vanzare-cumparare si plata se fac numai in prezenta notarului (daca plata nu se face prin banca).

This entry was posted in Imobiliare Ploiesti, Juridice and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to Acte necesare la vanzarea unui imobil

 1. Pingback: Imobiliare Ploiesti Romania Acte necesare la vanzarea unui imobil | Imobiliare Ploiesti Romania

 2. bine structurat felicitari

 3. ana says:

  un articol foarte bun si informativ. dar exista si multe cazuri in care lucrurile merg mai greu http://catzaveica.blogspot.ro/2015/10/ce-trebuie-sa-stii-cand-vinzi-o-casa-si.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *